میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

انتقادات نقالی

روی هم 1 دستاورد

1. چند پیشنهاد برای پیشرفت هنر نقالی و شاهنامه خوانی
(هنر و ادب ایران زمین/هنرهای ایرانی)
در سده های گذشته شاهنامه خوانان و نقالان در گسترش شاهنامه دانی جایگاه ویژه ای داشته اند.بگونه ای که سخن آنان برای کسانی که از دانش بایسته برای خواندن و نوشتن نیز برخوردار نبوده اند، آشنا و شیرین بوده است ...
سه شنبه, 03 اردیبهشت 1398


Your SEO optimized title