میهن نما
میهن نما
گفتاورد

میرزا کوچک خان جنگلی

آنها که خواهان ترقی و تعالی وطنند، نباید از هیچ چیز پروا کنند.

میرزا کوچک خان جنگلی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 میترائیسم و مسیحیت 869
2 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 1374
3 پیوند کیش مهر و مسیحیت 1313
4 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 1349
5 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 2906
6 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 1940
7 چند برداشت آموزنده از گاتها 1931
8 آیین مزدک به روایت دینکرد 1858
9 سدره پوشی زرتشتیان 2996
10 نام های خداوند در ایران باستان 18707
11 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 2134
12 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 1978
13 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 4607
14 نگارش اوستا 2013
15 آیین مزدک 6470
16 ریشه آیین مانویت 3058
17 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 1714
18 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 4425
19 نقش انسان در بینش زرتشت 2183
20 اعتقادات اسماعیلیان 7034
برگ نخست کیش و دین
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

خدا کس بی کسان است

خداوند پشتیبان و یاور بی کسان و بینوایان است

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • نبرد قادسیه نخستین جنگ بزرگ ایران و عرب
    سلام.تاریخ دست نوشته انسان هاست و بیشک هر امت و گروهی پیروان و مخالفان و جان نثاران و کینه توزانی داشته و دارد و نگارندگان تاریخ هم میتوانند مستثناء از این قائده نباشند.گذشته از اینکه خود متن نگارنده ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : سلام
تبلیغات


Your SEO optimized title