میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عبدالمجید ارفعی

مهم‌ترین علتی که سبب شد، کوروش خیلی از سرزمین‌ها را بدون جنگ و خونریزی فتح کند این بود که شهرت دادگری او به همه جا رسیده بود و مردمان نیز از پادشاهی او خرسند بودند؛ چراکه در سایه‌ی پادشاهی او از یورش‌ها و قتل و غارت‌های سالیانه‌ی این قوم یا آن قوم، نجات می‌یافتند. بنابراین اگر کوروش به بخش بزرگی از فرمان خود عمل کرده باشد که تاریخ این را گواهی می‌دهد، او نمونه‌ آرمانی یک شهریار دادگر در طول تاریخ است.

پروفسور عبدالمجید ارفعی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
کیش و دین

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 میترائیسم و مسیحیت 559
2 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 1122
3 پیوند کیش مهر و مسیحیت 1024
4 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 1133
5 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 2514
6 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 1690
7 چند برداشت آموزنده از گاتها 1743
8 آیین مزدک به روایت دینکرد 1592
9 سدره پوشی زرتشتیان 2648
10 نام های خداوند در ایران باستان 16099
11 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 1908
12 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 1732
13 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 4063
14 نگارش اوستا 1648
15 آیین مزدک 5849
16 ریشه آیین مانویت 2754
17 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 1513
18 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 3735
19 نقش انسان در بینش زرتشت 1873
20 اعتقادات اسماعیلیان 6303
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

زبان سرخ سر سبز دهد بر باد

سخنان نسنجیده و گفتارهای زیانبار، مایه ی دردسر و گرفتاری است

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title