میهن نما
میهن نما
گفتاورد

لوريس چکناواريان

من هيچ گاه خودم را از اقليت‌ها نمي‌دانم، هر کس تعريف ايران را بداند بايد قبول کند که هيچ کس اقليت نيست. نسل ما از کوروش بزرگ است و ايران هم اسم يک ملت نيست اسم يک سرزمين است. در تاريخ گاهي جنگ مي‌شود و سرحدات مرزها تغيير مي‌کند اما قرار نيست هويت ما از بين برود، ايران هميشه کشور من بوده است.

لوريس چکناواريان

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 میترائیسم و مسیحیت 975
2 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 1469
3 پیوند کیش مهر و مسیحیت 1428
4 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 1427
5 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 3108
6 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 2047
7 چند برداشت آموزنده از گاتها 2009
8 آیین مزدک به روایت دینکرد 1974
9 سدره پوشی زرتشتیان 3156
10 نام های خداوند در ایران باستان 19879
11 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 2198
12 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 2050
13 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 4775
14 نگارش اوستا 2133
15 آیین مزدک 6670
16 ریشه آیین مانویت 3180
17 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 1807
18 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 4637
19 نقش انسان در بینش زرتشت 2319
20 اعتقادات اسماعیلیان 7199
برگ نخست کیش و دین
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

از آنجا مانده ، از اینجا رانده

از دو سوی زیان دیدن

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • نبرد شاپور ذوالاکتاف با عربان
    دو قرن سکوت که قضیه اش مشخصه نویسنده اش خودش هم بعداً گفت این منابع این کتاب معتبر نیست تاریخ طبری نمی دونم چطور بعضیها به تاریخ طبری استناد میکنند طبری نه مورخ بود و نه کتیبه خوان طبری وقتی واقعه شاپور را گفته چند صد سال از اون قضیه گذشته بوده ، بعنی طبری اون قدر از تاریخ اون زمان میدونسته که آدم عادی این دوره میدونه ، شاید هم ماها بیشتر از او به واسطه کتیبه ها و ترقّيِ علم و تاریخ و کتیبه خوانی ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : آزاد
تبلیغات


Your SEO optimized title