میهن نما
میهن نما
گفتاورد

رودکی

مردی نبود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مردی

جوانمردی آن است که به جای آسیب زدن به انسانی ناتوان به او یاری رسانی

رودکی سمرقندی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
کیش و دین

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 میترائیسم و مسیحیت 638
2 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 1205
3 پیوند کیش مهر و مسیحیت 1135
4 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 1229
5 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 2643
6 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 1782
7 چند برداشت آموزنده از گاتها 1797
8 آیین مزدک به روایت دینکرد 1699
9 سدره پوشی زرتشتیان 2768
10 نام های خداوند در ایران باستان 16990
11 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 2005
12 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 1815
13 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 4285
14 نگارش اوستا 1739
15 آیین مزدک 6021
16 ریشه آیین مانویت 2875
17 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 1583
18 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 3956
19 نقش انسان در بینش زرتشت 1988
20 اعتقادات اسماعیلیان 6530
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

آسوده خودم که خر ندارم / از کاه و جواَش خبر ندارم

هر چه بیشتر داشته باشی آسودگی ات کمتر است

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title