میهن نما
میهن نما
گفتاورد

شهید خلبان غفور جدی اردبیلی

برایم مهم نیست چه اتفاقی افتاده و یا قرار است بیفتد، دینی به مملکتم دارم که باید آن را ادا نمایم. درجه‌هایم را هم نمی‌خواهم فقط می‌خواهم بجنگم .دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد.

جانسپار میهن - خلبان غفور جدی اردبیلی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 میترائیسم و مسیحیت 682
2 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 1259
3 پیوند کیش مهر و مسیحیت 1200
4 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 1269
5 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 2712
6 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 1836
7 چند برداشت آموزنده از گاتها 1840
8 آیین مزدک به روایت دینکرد 1741
9 سدره پوشی زرتشتیان 2844
10 نام های خداوند در ایران باستان 17670
11 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 2058
12 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 1859
13 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 4403
14 نگارش اوستا 1804
15 آیین مزدک 6116
16 ریشه آیین مانویت 2946
17 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 1624
18 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 4112
19 نقش انسان در بینش زرتشت 2060
20 اعتقادات اسماعیلیان 6685
برگ نخست کیش و دین
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

در دروازه را می توان بست ، دهان مردم را نمی توان بست

دهان بدگویان و چو اندازان همیشه باز است و نباید نگران آن بود

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title