میهن نما
میهن نما
کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

پیوند شما به مهرمیهن

شما با روش زیر می توانید تارنما یا تارنگار خود را به این بخش افزوده و به مهرمیهن پیوند دهید

نخست پیوند مهرمیهن را با نام : مهرمیهن رسانه ی فرهنگ ایرانیان و با نشانی www.MehreMihan.IR در تارنما یا تارنگار خود بیفزایید و سپس از بخش پیوند با ما در فهرست(منوی) بالای تارنما نشانی تارنما یا تارنگار خود را همراه با فرنامی که می خواهید با آن نام در این بخش جای داده شود برای ما بفرستید تا در کمترین زمان پیوند شما در این بخش جای گیرد .

گوشزد : برای گنجاندن پیوند در مهرمیهن بایسته است تارنما یا تارنگار شما همسو ، هم زمینه و همپایه با مهرمیهن باشد.

(سنجش "پایه" بر بنیاد تراز تارنما یا تارنگار شما در: Google Page Rank  و  Alexa  می باشد)

نمایش # 
# پیوند بازدیدها
1   Link   ایران بوم
1701
2   Link   تاجیکم
979
3   Link   خردگان
930
4   Link   آریاپارس
19
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title