میهن نما
میهن نما
گفتاورد

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f7/karimkhan-zand.jpg

این فرنگیان همچنان که هندوستان را به مکر و خدعه و تزویر و نیرنگ مسخر کردند، میخواهند ایران را نیز مالک و متصرف شوند اگر فکر می نمایید که فرنگی صاحب حسن سلوک است، بدانید چنانچه بر ایران غالب و مسلط گردد، شما صاحب مناصب عالیه نخواهید بود. آنان همه شما را می کشند و احدی از شما را زنده نخواهندگذاشت ... اگر العیاذبالله، فرنگی ایران را مالک شود، برای اینکه خاطرش کاملا جمع شود، اسلام را بر می اندازد و بزرگان ایران را خوار و ذلیل می سازد.

کریم خان زند

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
31 چرا اقبال لاهوری به پارسی سرود ؟ 1870
32 ریشه شناسی واژه ی عشق 2287
33 وام واژه ها و زورواژه ها 2145
34 جایگاه ویژه ی زبان پارسی در میان حکومت های ترکان 1872
35 نگاهی به گویش قزوینی و زبان تاتی استان قزوین 10441
36 واژگان مغولی : پرچم ، چاقو ، قیچی ، شقایق 7902
37 برابر واژه های " گوژ" و "کاس" به جای محدب و مقعر+ریشه شناسی 8056
38 چرا واژه های "شیر" و "سیر" در چند جا همانند هم خوانده می شود ؟ 1540
39 جستاری درباره قوم تالش و زبان تالشی 2331
40 پارسی زبان فرهنگی جهان است 1870
41 وزوانیان هنوز به زبان پهلوی سخن می گویند 14299
42 لهجه ها مایه ی سربلندی اند نه شرمندگی ! 3589
43 دبیره ی امروز ما، الفبای عربی یا الفبای آریایی؟ 6691
44 اشاره ای به معنی درست واژه ی" خسته " 2444
45 سیستان زادگاه زبان اوستایی 2043
46 نام های معرب شهرهای ایران ! 2343
47 سفید را سپید و قرمز را سرخ بخوانیم 1453
48 جایگاه زبان پارسی در گروه زبان های آریایی 3240
49 برابرهای پارسی تلفن تلویزیون فاکس و تلکس 1431
50 نام های پارسی سیاره ها 9818
51 ارزش زبان پارسی در میان شاعران تاجیک 3432
52 معنی و مفهوم واژه ی رستم 5736
53 نادرستی های رایج در خط پارسی 2382
54 ریشه یابی نام تبریز 3598
55 سرگذشت زبان پارسی در هندوستان 1808
56 واژگان بیگانه را با دستور پارسی بنویسیم 3068
57 جزایر سه‌گانه ی ایرانی، نام‌های پارسی دارند 2348
58 معنی درست واژه ی مردم در ادب پارسی 5542
59 واژگان پارسی پورسینا 2378
60 پیشینه ی واژه ی نماز 3276
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 2 از 4
برگ نخست زبان و گویش
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

دل به دریا زدن

دلیری نمودن در انجام کاری

(با وجود خطر و بیم هلاک ، بر کاری مصمم شدن)

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title