میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر زمان دشمنان تاخته‌اند اخگرهاي فرو نهفته در خوي و منش ما ايرانيان بيش از پيش پرشرار افروخته شده است.ما در خاكستر نمانده‌ايم مانند بسياري از مردمان و كشورهاي جهان كه از پهنه تاريخ زدوده شده‌اند. من ايران را به ققنوس تشبيه كرده‌ام؛ چرا كه چندين ‌بار ايران از درون خاكستر خود برخاسته است و همچنان پرشور جهان را افروخته است.

میرجلال الدین کزازی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

1 - خانه :

تالشیِ آستارا : کَه kâ

کُردیِ سنندج : ماُل mâol

 

2 - دختر :

تالشی : کِلَه kela

کردی : کنیشک – kanišk

 

3 - پسر :

زوئه zua

کردی : کُر – kor

 

4 - مرد :

تالشی : مِرد merd

کردی : پیاگ – piyag

 

5 - زن :

تالشی : ژِن žen

کردی : ژِن žen

 

6 - درخت :

تالشی : دو do ؛ دار dār

کردی : دار dār

 

7 - برگ :

تالشی : لیوَه liva

کردی : گَلَه – gala

 

8 - ابرو :

تالشی : باو bâv ؛ بِرَه bera

کردی : برو – bero

 

9 - مرغ :

تالشی : کاگ kâg ، کَرگ karg

کردی : مامر – māmer

 

10 - خروس :

تالشی : سوک suk

کردی : کَلَه شِر kalašer

 

11 - گوسفند :

تالشی : پاس pâs

کردی : پَز paz

 

12 - سیب :

تالشی : سِف sef

کردی : سِف sef

 

13 - گلابی :

تالشی : هولَه hula ؛ اَمبِرو ambero

کردی : همرو hamro

 

14 - قاشق :

تالشی : کِچَه keča

کردی : کُوچِک kōček

 

15 - برهنه - لخت :

تالشی : لُوت lūt

کردی : روت rut

 

16 - کجایی :

تالشی : کی یویش kiyoyš ؛ کیا kiyā

کردی : های له کیو – hāylakiyo

 

17 - امروز :

تالشی : امروژ ǝmruž ؛ اوری uri

کردی : امرو ǝmro

 

تطبیق واژه هایی از زبانهای تالشی و لُری (2)

 

1 – خانه :

تالشی : کَه – kâ

لُری : هونه – huna

 

2 – مادر :

تالشی : نَنَه – nânâ

لری : دی – dey ؛ دا – dā

 

3 – پدر :

تالشی : دَدَه – dâdâ

لری : بو – bo

 

4 – خواهر :

تالشی : هووَه – hova

لری : دَیَه – daya

 

5 – برادر :

تالشی : بوئه – bua

لری : کَه کا – kakā

 

6 – زنبور :

تالشی : مِش – meš

لری : گُنج – gonj

 

7 – استخوان :

تالشی : اَستَه – âstâ

لری : هَس – has

 

8 – چربی :

تالشی : پی – pi

لری : پِه – pe

 

9 – بینی ، دماغ :

تالشی : وینی – vini ؛ وِنی – vēni

لری : نوفت – noft

 

10 – سنگ :

تالشی : سِق – sēq ؛ کِت – ket

لری : بَرد – bard ؛ کِچوک – kēčok

 

11 – اکنون ، حالا :

تالشی : اِستِه – ēstē

لری : ایی سو – eiso

 

12 – پسر : ت

الشی : زوئه – zua

لری : کُر – kor

 

13 – دختر :

تالشی : کِلَه – kela

لری : دواَر – duar

 

14 – تمشک :

تالشی : هِندِل – hēndēl

لری : تی تِرَه – titera

 

15 – شکم :

تالشی : لَوَه – lâvâ = درون شکم ؛ تِر – tēr = بیرون شکم ، شکل ظاهری شکم

لری : کوم – kom

 

16 – دیدن :

تالشی : ویندِه – vinde

لری : دی یَن – diyan

 

17 – آیینه :

تالشی : اُوَینَه – ovâynâ

لری : اِینَه – eyna

 

18 – پریدن :

تالشی : واشتِه – vâšte

لری : بُل – bol

 

19 – خورشید :

تالشی : هَی شی – hayši

لری : اَفتو – afto

 

20 – سگ : تالشی : اِسپَه – ēspâ = سگ بزرگ ؛ کِتَه – kētâ = سگ کوچک

لری : کِتو – kētu

 

 

تطبیق واژه هایی از زبان های تالشی و لَکی (3)

1 - فارسی : دانستن

لکی : زناستن   zenāsten

تالشی : زنی یِه zǝniye

 

۲- فارسی : بدان

لکی : بزان  bezān

تالشی : بزن  bǝzǝn

 

۳- فارسی : داماد

لکی : زما  zomā، زاما  zāmā

تالشی : یِزنَه yezna ؛ گویش جنوبی : زما zǝmā

 

۴- فارسی : مدفوع حیوانات مانند گاو

لکی : چسلی  čweselē

تالشی : سل  sǝl

 

۵- فارسی : دراز

لکی : در doer

تالشی : دُز doz

 

۶- فارسی : زندگی

لکی : ژی یاین  žiyāyn

ژی یِه  žiye

 

۸- فارسی : زن

لکی : ژن  žan

تالشی : ژن   žen

 

۹- فارسی : شاد

لکی  شا šā

تالشی : شو  šo( گویش جنوبی : شا šā ؛ شار šār )

 

۱۰- فارسی : روز

لکی : روژ ، روج  ruž، ruj

تالشی : روژ ، روج  ruž ،ruj

 

۱۱- فارسی : سوزن

لکی : درزن  darzen

تالشی : دارزَن dârzan

 

۱۲- فارسی : تیز

لکی : تیژ ، تیج  tēž ،  tēj

تالشی : تیژ ، تیج   tiž ،  tij

 

۱۳- فارسی : جوجه تیغی

لکی : ژژو  žežu

تالشی : ژَژو  žažo

 

۱۴-  فارسی : پریدن

لکی : واز  vāz

تالشی : واشتِه  vâšte ( گویش جنوبی : وشته vašte ؛ واز vāz )

 

۱۵- فارسی : سفید

لکی : اسپی  espē

تالشی : ایسپی  ispi

 

۱۶- فارسی : اکنون،حالا، الان

لکی : ایسه  ēsa

تالشی : استه  ēstē

 

۱۷- فارسی : اشک

لکی : اسر  aser

تالشی : آست âst ( گویش جنوبی : اَسرگ  aserg )

 

۱۸- فارسی : خواهر

لکی : خوه  xwaa

تالشی : هووه hova ( گویش جنوبی : خواَر xoar ؛ خا xā )

 

۱۹- فارسی : قهوه ای

لکی : رش  raš

تالشی : رش  raš

 

۲۰- فارسی : روسری

لکی : لچک  lačak

تالشی : لچک  lačak

 

۲۱- فارسی :  یاد،هوش،طرف،جهت

لکی : ویر vir

تالشی : ویر vir( طرف ، سوی : وَر var ؛ وَه vâ ؛ مثال : اَ وَر a var : آن طرف )

 

۲۲- فارسی : زمین پست

لکی : دول  dul

تالشی : دول dul ( زمینی که در گودی قرار دارد )

 

 .......................

منابع و پی نوشت :

(1). واژه های تالشی از گویش آستارا و رضوانشهر می باشد . واژه های تالشی رضوانشهر از این منبع : فرهنگ تاتی و تالشی ، علی عبدلی ، انتشارات دهخدا ، چاپ اول 1363 ؛ واژه های کُردی سنندج به صورت مستقیم از بانویی سنندجی پرسیده شد .

(2). واژه های تالشی از گویش آستارا و واژه های لُری از گویش یاسوج می باشد ؛ واژه های لُری یاسوج از گویشوری اهل استان کهکیلویه و بویراحمد پرسیده شد .

(3). واژه های تالشی مربوط به گویش شمالی زبان تالشی است و در بعضی موارد واژه های گویش جنوبی زبان تالشی نیز آمده است . واژه های لَکی مربوط به گویش و لهجه استان لرستان شهرستان خرم آباد می باشد که از گویشور زبان لکی به صورت مستقیم پرسیده شد .

ā : صدای آ /â  : صدای بین آ و اَ / ē ، ǝ  : صدای اِ کوتاه ، در انتهای حلق یا دهان ، صدای بم تر  / e : صدای اِ بلند ، در ابتدای حلق یا دهان .

 ........................

نویسنده و گردآورنده : ضیاء طرقدار ( گروه پژوهندگان مهرمیهن ) 

  • بازدید: 41
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست زبان و گویش تطبیق واژه هایی از زبان های تالشی و کُردی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

دیواری از ما کوتاه تر پیدا نکرده است

ما را از همه ناتوان تر یافته و به ما ستم می کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • دبیره ی امروز ما، الفبای عربی یا الفبای آریایی؟
    نخست باید اعتراف کنم که اطلاعاتی که داده شده بسیار جالب و آموزنده بود. اما چند نکته را به عرض خوانندگان میرسانم شاید کمی جای تٱمل برای آنها باشد. اول این که حروف الفبا یا رسم الخط فقط یک قرارداد است برای این که سایر افراد بتوانند منظور نویسنده را متوجه شوند. این که این قرارداد چه اسمی دارد، از کجا آمده، ارزش و اهمیت زیادی ندارد و مهمتر از آن آشنایی با زبانی است که آن متن بدان نواشته شده است. برای مثال اکثر مردم اروپا از حروف لاتین برای نوشتن استفاده میکنند اما هرگز یک آلمانی وقتی متنی به زبان اس... نمایش / پاسخ
    فرستنده : فرزندی از ایران


Your SEO optimized title