میهن نما
میهن نما
گفتاورد

دولتشاه سمرقندی

اکابر و افاضل متفق اند که شاعری در مدت روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم پای به معموره وجود ننهاده و الحق داد سخنوری و فصاحت داده و شاهد عدل بر صدق این دعوی کتاب شاهنامه اوست که در این پانصد سال گذشته از شاعران و فصیحان روزگار هیچ آفریده را یارای جواب شاهنامه نبوده و این حالت از شاعران هیچکس را مسلم نیست و این عنایت خداوندگار فردوسی بود .

دولتشاه سمرقندی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
31 چرا اقبال لاهوری به پارسی سرود ؟ 1791
32 ریشه شناسی واژه ی عشق 2175
33 وام واژه ها و زورواژه ها 2010
34 جایگاه ویژه ی زبان پارسی در میان حکومت های ترکان 1810
35 نگاهی به گویش قزوینی و زبان تاتی استان قزوین 9346
36 واژگان مغولی : پرچم ، چاقو ، قیچی ، شقایق 7395
37 برابر واژه های " گوژ" و "کاس" به جای محدب و مقعر+ریشه شناسی 7705
38 چرا واژه های "شیر" و "سیر" در چند جا همانند هم خوانده می شود ؟ 1448
39 جستاری درباره قوم تالش و زبان تالشی 2209
40 پارسی زبان فرهنگی جهان است 1763
41 وزوانیان هنوز به زبان پهلوی ساسانی سخن می گویند ! 13351
42 لهجه ها مایه ی سربلندی اند نه شرمندگی ! 3366
43 دبیره ی امروز ما، الفبای عربی یا الفبای آریایی؟ 6253
44 اشاره ای به معنی درست واژه ی" خسته " 2241
45 سیستان زادگاه زبان اوستایی 1911
46 نام های معرب شهرهای ایران ! 2193
47 سفید را سپید و قرمز را سرخ بخوانیم 1347
48 جایگاه زبان پارسی در گروه زبان های آریایی 3002
49 برابرهای پارسی تلفن تلویزیون فاکس و تلکس 1355
50 نام های پارسی سیاره ها 8986
51 ارزش زبان پارسی در میان شاعران تاجیک 3137
52 معنی و مفهوم واژه ی رستم 5393
53 نادرستی های رایج در خط پارسی 2263
54 ریشه یابی نام تبریز 3342
55 سرگذشت زبان پارسی در هندوستان 1736
56 واژگان بیگانه را با دستور پارسی بنویسیم 2883
57 جزایر سه‌گانه ی ایرانی، نام‌های پارسی دارند 2220
58 معنی درست واژه ی مردم در ادب پارسی 5305
59 واژگان پارسی پورسینا 2218
60 پیشینه ی واژه ی نماز 3100
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 2 از 4
برگ نخست زبان و گویش


Your SEO optimized title