میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر که ناموخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ، ز هیچ آموزگار

رودکی سمرقندی

(چنانکه  امروزه می گویند : مردمانی که تاریخ خود را نشناسند ، محکوم به تکرار آنند)

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 باب هشتم گلستان - در آداب صحبت 18166
2 باب هفتم گلستان - در تأثیر تربیت 3453
3 باب ششم گلستان - در ضعف و پیری 6730
4 باب پنجم گلستان - در عشق و جوانی 7120
5 باب چهارم گلستان - در فوائد خاموشی 10895
6 باب سوم گلستان - در فضیلت قناعت 10030
7 باب دوم گلستان - در اخلاق درویشان 11824
8 باب اول گلستان - در سیرت پادشاهان 10537
 
برگ نخست داستان داستان های گلستان


Your SEO optimized title