میهن نما
میهن نما
گفتاورد

کاشفی سبزواری

اگر پرسند که چهار ادب کدام است؟ بگوي اول به دو زانو نشستن هم پير را و هم جماعت را. دويم سخن بسيار ناگفتن. سيّم بسيار در خود نگه ناکردن. چهارم آب دهن نا انداختن.

روانشاد حسین واعظ کاشفی سبزواری

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 چوب خدا و بنده ی خدا 1036
2 مسجد مهمان کش 4170
3 خواندن نامه عاشقانه در نزد معشوق 3677
4 استر و اشتر 1765
5 رقص صوفی بر سفره خالی 2334
6 دزد دهل زن 1698
7 دقوقی 1877
8 معلم و کودکان 1571
9 فیل در تاریکی 2601
10 مارگیر بغداد 2110
11 مرد لاف زن 2096
12 شغال در خم رنگ 1911
13 نزاع چهار نفر بر سر انگور 1824
14 درخت بی مرگی 1720
15 موشی که مهار شتر را می کشید 2486
16 پیر و پزشک 1606
17 مست و محتسب 1705
18 موسی و چوپان 6422
19 تشنه بر سر دیوار 1730
20 زندانی و هیزم شکن 2069
 
<< آغاز < پیشین 1 2 پسین > پایان >>
برگه 1 از 2
برگ نخست داستان داستان های مثنوی
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

خود را به موش مردگی زدن

بهانه در آوردن . برای مصلحی خود را به مریضی زدن

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • نبرد شاپور ذوالاکتاف با عربان
    دو قرن سکوت که قضیه اش مشخصه نویسنده اش خودش هم بعداً گفت این منابع این کتاب معتبر نیست تاریخ طبری نمی دونم چطور بعضیها به تاریخ طبری استناد میکنند طبری نه مورخ بود و نه کتیبه خوان طبری وقتی واقعه شاپور را گفته چند صد سال از اون قضیه گذشته بوده ، بعنی طبری اون قدر از تاریخ اون زمان میدونسته که آدم عادی این دوره میدونه ، شاید هم ماها بیشتر از او به واسطه کتیبه ها و ترقّيِ علم و تاریخ و کتیبه خوانی ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : آزاد
تبلیغات


Your SEO optimized title