میهن نما
میهن نما
گفتاورد

جلال خالقی مطلق

ايران يک کشور باستاني و با فرهنگ است، اين مسأله را همه جهانيان قبول دارند، چرا خودمان قبول نداشته باشيم، قدر اين فرهنگ ارزشمند را دانسته و زبان و ادبيات پارسي را پاس بداريد، زيرا تمام هويت ايرانيان وابسته به زبان پارسي است و اگر خداي ناکرده اين زبان خدشه دار شود، بناي هويت، استقلال و وحدت ارضي ايرانيان به خطر مي افتد.

جلال خالقی مطلق

کاربردی
پیشنهاد ویژه

ستاره سهیل است

زود به زود نمی توان او را دید

 

دیوار موش دارد ، موش هم گوش دارد

برای پیشگیری از فاش شدن ، رازها و سخنان نهانی را نباید با آواز بلند گفت

 

رگ خواب کسی را به دست گرفتن

راه نفوذ و تاثیر در کسی یافتن

 

از آنجا مانده ، از اینجا رانده

از دو سوی زیان دیدن

 

چنگی به دل نمی زند

مهر مرا بر نمی انگیزد ( پسندیده نیست)

 

از خر شیطان بیا پایین

جنگ و فتنه درست نکن

 

از چاله در آمد به چاه افتاد

دچار زیان و سختی بزرگتری شد

 

تخم مرغ دزد ، شتر دزد می شود

اگر از انجام خلاف های کوچک نپرهیزیم ، کم کم دست به انجام خلاف های بزرگتر می زنیم.

 
برگ نخست داستانزد


Your SEO optimized title