میهن نما
میهن نما
گفتاورد

الهی قمشه ای

فرهنگ ایران فرهنگ جشن و شادی و خوشی است که می باید آن را پاس بداریم.

دکتر الهی قمشه ای

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فیلش یاد هندوستان کرده است

گذشته ها و خوشی ها را یاد کرده است

(پیل بیشتر از هندوستان بدیگر کشورها برده شده است و بنابراین گاهی به کشور و گذشته های خود می اندیشد)

 

فکر نان کن که خربزه آب است

در اندیشه ی کارهای با ارزش باش و کارهای بیهوده را رها کن

 

دارندگی و برازندگی

دارندگان در خور جایگاه خویش زندگی می کنند

 

دُمش را روی کولش گذاشت

نا امید شدن و شکست خوردن

 
میانگین امتیار کاربران: / 3
بسیار بدبسیار خوب 

سنگ روی یخ شدن

شرمسار شدن پیش دیگران

 
میانگین امتیار کاربران: / 4
بسیار بدبسیار خوب 

شاخ و شانه کشیدن

ترساندن

 

سبیلش را چرب کردن

رشوه دادن

 
میانگین امتیار کاربران: / 2
بسیار بدبسیار خوب 

هندوانه زیر بغل کسی دادن

فریب دادن کسی با کارهای دروغین

 
برگ نخست داستانزد
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title