میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد / بیگمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

سعدی شیرازی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

دارندگی و برازندگی

دارندگان در خور جایگاه خویش زندگی می کنند

 

دُمش را روی کولش گذاشت

نا امید شدن و شکست خوردن

 
میانگین امتیار کاربران: / 3
بسیار بدبسیار خوب 

سنگ روی یخ شدن

شرمسار شدن پیش دیگران

 
میانگین امتیار کاربران: / 4
بسیار بدبسیار خوب 

شاخ و شانه کشیدن

ترساندن

 

سبیلش را چرب کردن

رشوه دادن

 
میانگین امتیار کاربران: / 2
بسیار بدبسیار خوب 

هندوانه زیر بغل کسی دادن

فریب دادن کسی با کارهای دروغین

 

به نام ما به کام تو

بظاهر از آن ماست اما سودش به تو می رسد

برچسب ها
 

چراغ کسی تا صبح نمی سوزد

خوشی های این جهان همیشگی و پایدار نیست

 
برگ نخست داستانزَد (ضرب المثل)
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title