میهن نما
میهن نما
گفتاورد

زبان پارسی را چه شده است؟ بدین لطیفی و خوبی؛ که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است، در عربی نیامده است.

شمس تبریزی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزَد (ضرب المثل)

میانگین امتیار کاربران: / 3
بسیار بدبسیار خوب 

سنگ روی یخ شدن

شرمسار شدن پیش دیگران

 
میانگین امتیار کاربران: / 4
بسیار بدبسیار خوب 

شاخ و شانه کشیدن

ترساندن

 

سبیلش را چرب کردن

رشوه دادن

 

هندوانه زیر بغل کسی دادن

فریب دادن کسی با کارهای دروغین

 

به نام ما به کام تو

بظاهر از آن ماست اما سودش به تو می رسد

برچسب ها
 

چراغ کسی تا صبح نمی سوزد

خوشی های این جهان همیشگی و پایدار نیست

 

خدا کس بی کسان است

خداوند پشتیبان و یاور بی کسان و بینوایان است

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title