میهن نما
میهن نما
گفتاورد

آنگاه که بی جنگ و پیکار به بابل درآمدم , همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند .من برده داری را برانداختم . فرمان دادم هر کس در پرستش خدای خود آزاد باشد .شهرهای ویران را آباد کردم.

کورش بزرگ

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزَد (ضرب المثل)

دارندگی و برازندگی

دارندگان در خور جایگاه خویش زندگی می کنند

 

دُمش را روی کولش گذاشت

نا امید شدن و شکست خوردن

 
میانگین امتیار کاربران: / 3
بسیار بدبسیار خوب 

سنگ روی یخ شدن

شرمسار شدن پیش دیگران

 
میانگین امتیار کاربران: / 4
بسیار بدبسیار خوب 

شاخ و شانه کشیدن

ترساندن

 

سبیلش را چرب کردن

رشوه دادن

 
میانگین امتیار کاربران: / 1
بسیار بدبسیار خوب 

هندوانه زیر بغل کسی دادن

فریب دادن کسی با کارهای دروغین

 

به نام ما به کام تو

بظاهر از آن ماست اما سودش به تو می رسد

برچسب ها
 

چراغ کسی تا صبح نمی سوزد

خوشی های این جهان همیشگی و پایدار نیست

 
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title