میهن نما
میهن نما
گفتاورد

سعید نفیسی

من نه ازین جهت که ایرانیم ، بلکه از آن جهت که تاریخ خوانده ام و میانه دارم، میتوانم بجرات گفت که کشوری مردخیز تر از ایران در جهان سراغ ندارم . فرزندان ایران باید فخر کنند که ریشه و تنه و شاخ این درخت برومندند.

روانشاد استاد سعید نفیسی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
تبلیغات
برگ نخست داستانزَد (ضرب المثل)

میانگین امتیار کاربران: / 2
بسیار بدبسیار خوب 

شاخ و شانه کشیدن

ترساندن

 

سبیلش را چرب کردن

رشوه دادن

 

هندوانه زیر بغل کسی دادن

فریب دادن کسی با کارهای دروغین

 

به نام ما به کام تو

بظاهر از آن ماست اما سودش به تو می رسد

برچسب ها
 

چراغ کسی تا صبح نمی سوزد

خوشی های این جهان همیشگی و پایدار نیست

 

خدا کس بی کسان است

خداوند پشتیبان و یاور بی کسان و بینوایان است

 

دل به دریا زدن

دلیری نمودن در انجام کاری

(با وجود خطر و بیم هلاک ، بر کاری مصمم شدن)

 
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title