میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عبدالحسین زرین کوب

امپراتوري كورش و داريوش يك امپراتوري نمونه است كه مورخ مي‌تواند از تأمل در آن دريابد كه مملكت تنها با قدرت نظامي و حتي با نظارت چشم و گوش حكومت، برپا نمي‌ماند، احتياج به تفاهم و تسامح نيز هست و اين تسامح كورشي است كه بي‌شك اسباب سرافرازي تاريخ ايران است

عبدالحسین زرین کوب

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 631
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 937
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1035
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1097
5 مسعود سعد سلمان 1098
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1418
7 منوچهری دامغانی 1065
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1010
9 ادیب برومند 1257
10 اکبر اکسیر 1535
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1156
12 معینی کرمانشاهی 1912
13 عبید زاکانی 1458
14 نظامی گنجوی 1656
15 رهی معیری 1609
16 عرفی شیرازی 1403
17 اهلی شیرازی 1204
18 بیدل شیرازی 1306
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1447
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1430
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1357
22 ادیب الممالک 1309
23 منوچهر آتشی 1389
24 حمید مصدق 1528
25 علی معلم دامغانی 1179
26 عماد خراسانی 1971
27 مهرداد اوستا 1888
28 یحیی آرین پور 2112
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1296
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1196
31 شیخ محمود شبستری 1411
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1518
33 محمد فرخی یزدی 1578
34 شمس کسمایی 1215
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1685
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1267
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1257
38 بابا طاهر 1496
39 خواجوی کرمانی 1387
40 ملک الشعرا بهار 1785
41 فروغ فرخزاد 1404
42 فریدون مشیری 1249
43 ایرج میرزا 1615
44 عنصری بلخی 1620
45 سنایی 1612
46 عطار نیشابوری 1648
47 دقیقی 1408
48 مهدی اخوان ثالث 1454
49 صائب تبریزی 1921
50 پروین اعتصامی 1757
51 سهراب سپهری 1474
52 نیما یوشیج 1755
53 ناصر خسرو 1502
54 رودکی 1594
55 مولانا 1511
56 سعدی 1639
57 شهریار 1659
58 حافظ شیرازی 1811
59 هما ارژنگی 1647
60 توران شهریاری 1641
61 ابوالقاسم فردوسی 1678
برگ نخست سرایندگان
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

جوجه را آخر پاییز می شمارند

زود داوری مکن , درنگ کن و فرجام کار ببین

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • تیره و نژاد لرها
    بابت مطااب قشنگتون و یه گلایه از نیاوردن اسم ((نهاوند)) که یکی از قدیمی ترین و پرقدمتترین مناطق لرنشینه، فیروزان یکی از سرداران غیور یزدگرد ساسانی بود که با لشگری به سمت اعراب حمله برد و اونو شکست داد حتی در زمان حمله اعراب این لرهای نهاوند بودن که با رستم فرخزاد متحد شدن و دوش به دوشش در سعده وقاص که به گویش نهاوندیا سیه القاص گفته میشه با سعد ابن وقاص جنگیدن اما متاسفانه در روز چهارم بدلیل طوفان شن و اضافه شدن قشون اعراب شکست خوردن و کمر رستم رو به خاک زدن، در گیان که به زبون ما گیو گفته میشه ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : ARYAN THE PARS
تبلیغات


Your SEO optimized title