میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ابوالفضل بیهقی

من که بوالفضلم ، کتاب بسیار فرو نگریسته ام ، خاصه اخبار ، و از آن التفاطها کرده ، در میانه ی این تاریخ چنین سخنها از بهر آن آرم تا خفتگان و به دنیا فریفته شدگان بیدار شوند ، و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد.

ابوالفضل بیهقی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 399
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 796
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 923
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 895
5 مسعود سعد سلمان 900
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1193
7 منوچهری دامغانی 901
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 851
9 ادیب برومند 1084
10 اکبر اکسیر 1319
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1054
12 معینی کرمانشاهی 1769
13 عبید زاکانی 1228
14 نظامی گنجوی 1376
15 رهی معیری 1381
16 عرفی شیرازی 1306
17 اهلی شیرازی 1073
18 بیدل شیرازی 1124
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1303
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1297
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1205
22 ادیب الممالک 1055
23 منوچهر آتشی 1177
24 حمید مصدق 1307
25 علی معلم دامغانی 1037
26 عماد خراسانی 1751
27 مهرداد اوستا 1687
28 یحیی آرین پور 1829
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1098
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1092
31 شیخ محمود شبستری 1235
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1313
33 محمد فرخی یزدی 1390
34 شمس کسمایی 1074
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1475
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1123
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1151
38 بابا طاهر 1258
39 خواجوی کرمانی 1181
40 ملک الشعرا بهار 1529
41 فروغ فرخزاد 1195
42 فریدون مشیری 1122
43 ایرج میرزا 1463
44 عنصری بلخی 1450
45 سنایی 1406
46 عطار نیشابوری 1447
47 دقیقی 1223
48 مهدی اخوان ثالث 1245
49 صائب تبریزی 1551
50 پروین اعتصامی 1492
51 سهراب سپهری 1268
52 نیما یوشیج 1520
53 ناصر خسرو 1288
54 رودکی 1370
55 مولانا 1310
56 سعدی 1410
57 شهریار 1480
58 حافظ شیرازی 1621
59 هما ارژنگی 1413
60 توران شهریاری 1390
61 ابوالقاسم فردوسی 1462
برگ نخست سرایندگان
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

دیوار موش دارد ، موش هم گوش دارد

برای پیشگیری از فاش شدن ، رازها و سخنان نهانی را نباید با آواز بلند گفت

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title