میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ابوسعید ابوالخیر

افسوس که ما عاقبت اندیش نه‌ایم
داریم لباس فقر و درویش نه‌ایم
این کبر و منی جمله از آنست که ما
قانع به نصیب و قسمت خویش نه‌ایم

ابوسعید ابوالخیر

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دولتشاه سمرقندی 66
2 ابن یمین 707
3 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 972
4 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1060
5 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1151
6 مسعود سعد سلمان 1137
7 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1481
8 منوچهری دامغانی 1098
9 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1060
10 ادیب برومند 1296
11 اکبر اکسیر 1583
12 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1169
13 معینی کرمانشاهی 1950
14 عبید زاکانی 1499
15 نظامی گنجوی 1714
16 رهی معیری 1659
17 عرفی شیرازی 1423
18 اهلی شیرازی 1226
19 بیدل شیرازی 1354
20 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1486
21 فخرالدین اسعد گرگانی 1452
22 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1387
23 ادیب الممالک 1348
24 منوچهر آتشی 1441
25 حمید مصدق 1569
26 علی معلم دامغانی 1206
27 عماد خراسانی 2020
28 مهرداد اوستا 1937
29 یحیی آرین پور 2180
30 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1352
31 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1217
32 شیخ محمود شبستری 1447
33 نورالدین عبدالرحمن جامی 1561
34 محمد فرخی یزدی 1624
35 شمس کسمایی 1232
36 سید کریم امیری فیروزکوهی 1741
37 مولانا لطف الله نیشابوری 1298
38 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1282
39 بابا طاهر 1559
40 خواجوی کرمانی 1436
41 ملک الشعرا بهار 1853
42 فروغ فرخزاد 1454
43 فریدون مشیری 1266
44 ایرج میرزا 1656
45 عنصری بلخی 1667
46 سنایی 1647
47 عطار نیشابوری 1699
48 دقیقی 1446
49 مهدی اخوان ثالث 1506
50 صائب تبریزی 1992
51 پروین اعتصامی 1810
52 سهراب سپهری 1539
53 نیما یوشیج 1806
54 ناصر خسرو 1555
55 رودکی 1640
56 مولانا 1560
57 سعدی 1692
58 شهریار 1695
59 حافظ شیرازی 1867
60 هما ارژنگی 1712
61 توران شهریاری 1704
62 ابوالقاسم فردوسی 1730
برگ نخست سرایندگان
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title