میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر که ناموخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ، ز هیچ آموزگار

رودکی سمرقندی

(چنانکه  امروزه می گویند : مردمانی که تاریخ خود را نشناسند ، محکوم به تکرار آنند)

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 445
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 828
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 954
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 939
5 مسعود سعد سلمان 963
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1235
7 منوچهری دامغانی 945
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 878
9 ادیب برومند 1116
10 اکبر اکسیر 1363
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1085
12 معینی کرمانشاهی 1811
13 عبید زاکانی 1287
14 نظامی گنجوی 1439
15 رهی معیری 1430
16 عرفی شیرازی 1329
17 اهلی شیرازی 1097
18 بیدل شیرازی 1156
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1334
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1327
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1240
22 ادیب الممالک 1179
23 منوچهر آتشی 1220
24 حمید مصدق 1350
25 علی معلم دامغانی 1062
26 عماد خراسانی 1794
27 مهرداد اوستا 1724
28 یحیی آرین پور 1893
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1138
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1118
31 شیخ محمود شبستری 1269
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1356
33 محمد فرخی یزدی 1427
34 شمس کسمایی 1117
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1511
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1163
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1178
38 بابا طاهر 1312
39 خواجوی کرمانی 1222
40 ملک الشعرا بهار 1573
41 فروغ فرخزاد 1238
42 فریدون مشیری 1150
43 ایرج میرزا 1496
44 عنصری بلخی 1485
45 سنایی 1453
46 عطار نیشابوری 1488
47 دقیقی 1252
48 مهدی اخوان ثالث 1291
49 صائب تبریزی 1705
50 پروین اعتصامی 1548
51 سهراب سپهری 1305
52 نیما یوشیج 1568
53 ناصر خسرو 1332
54 رودکی 1419
55 مولانا 1359
56 سعدی 1450
57 شهریار 1526
58 حافظ شیرازی 1660
59 هما ارژنگی 1459
60 توران شهریاری 1448
61 ابوالقاسم فردوسی 1513
برگ نخست سرایندگان
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

با یک گل بهار نمی شود

از یک مورد نتیجه کلی نمی شود گرفت

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • نبرد قادسیه نخستین جنگ بزرگ ایران و عرب
    سلام.تاریخ دست نوشته انسان هاست و بیشک هر امت و گروهی پیروان و مخالفان و جان نثاران و کینه توزانی داشته و دارد و نگارندگان تاریخ هم میتوانند مستثناء از این قائده نباشند.گذشته از اینکه خود متن نگارنده ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : سلام
تبلیغات


Your SEO optimized title