میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هرقلبی که برای ایران نمی تپد بهترآن است که هرگز نتپد. 

پروفسور محمود حسابی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
سرایندگان

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 354
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 763
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 885
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 839
5 مسعود سعد سلمان 872
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1130
7 منوچهری دامغانی 863
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 812
9 ادیب برومند 1044
10 اکبر اکسیر 1278
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1004
12 معینی کرمانشاهی 1718
13 عبید زاکانی 1152
14 نظامی گنجوی 1290
15 رهی معیری 1324
16 عرفی شیرازی 1273
17 اهلی شیرازی 1036
18 بیدل شیرازی 1083
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1269
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1241
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1148
22 ادیب الممالک 1003
23 منوچهر آتشی 1112
24 حمید مصدق 1239
25 علی معلم دامغانی 996
26 عماد خراسانی 1690
27 مهرداد اوستا 1644
28 یحیی آرین پور 1760
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1038
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1053
31 شیخ محمود شبستری 1166
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1243
33 محمد فرخی یزدی 1338
34 شمس کسمایی 1035
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1428
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1079
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1113
38 بابا طاهر 1183
39 خواجوی کرمانی 1127
40 ملک الشعرا بهار 1439
41 فروغ فرخزاد 1135
42 فریدون مشیری 1075
43 ایرج میرزا 1397
44 عنصری بلخی 1407
45 سنایی 1344
46 عطار نیشابوری 1390
47 دقیقی 1163
48 مهدی اخوان ثالث 1206
49 صائب تبریزی 1490
50 پروین اعتصامی 1423
51 سهراب سپهری 1224
52 نیما یوشیج 1457
53 ناصر خسرو 1223
54 رودکی 1322
55 مولانا 1246
56 سعدی 1335
57 شهریار 1410
58 حافظ شیرازی 1552
59 هما ارژنگی 1342
60 توران شهریاری 1325
61 ابوالقاسم فردوسی 1400
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title