میهن نما
میهن نما
گفتاورد

زکریای رازی

اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود به گونه اي درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند.

زکریای رازی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
سرایندگان

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 376
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 783
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 901
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 870
5 مسعود سعد سلمان 887
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1157
7 منوچهری دامغانی 884
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 825
9 ادیب برومند 1067
10 اکبر اکسیر 1303
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1033
12 معینی کرمانشاهی 1752
13 عبید زاکانی 1193
14 نظامی گنجوی 1335
15 رهی معیری 1353
16 عرفی شیرازی 1291
17 اهلی شیرازی 1059
18 بیدل شیرازی 1105
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1289
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1281
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1175
22 ادیب الممالک 1033
23 منوچهر آتشی 1146
24 حمید مصدق 1272
25 علی معلم دامغانی 1013
26 عماد خراسانی 1723
27 مهرداد اوستا 1670
28 یحیی آرین پور 1797
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1068
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1072
31 شیخ محمود شبستری 1211
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1281
33 محمد فرخی یزدی 1365
34 شمس کسمایی 1059
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1454
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1104
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1130
38 بابا طاهر 1231
39 خواجوی کرمانی 1150
40 ملک الشعرا بهار 1492
41 فروغ فرخزاد 1164
42 فریدون مشیری 1103
43 ایرج میرزا 1434
44 عنصری بلخی 1430
45 سنایی 1379
46 عطار نیشابوری 1421
47 دقیقی 1196
48 مهدی اخوان ثالث 1225
49 صائب تبریزی 1520
50 پروین اعتصامی 1457
51 سهراب سپهری 1242
52 نیما یوشیج 1487
53 ناصر خسرو 1265
54 رودکی 1344
55 مولانا 1273
56 سعدی 1381
57 شهریار 1448
58 حافظ شیرازی 1594
59 هما ارژنگی 1377
60 توران شهریاری 1359
61 ابوالقاسم فردوسی 1433
تبلیغات
تبلیغات
داستانزد ایرانی

ز گهواره تا گور دانش بجوی

انسان از زمان زایش تا مرگ باید همواره در پی دانش اندوزی باشد

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
  • آیا کورش همان فریدون شاهنامه است ؟
    به جای اینکهبه دنبال اسامی فکو فامیل کوروش بگردیم باید به دنبال هدف اصلی کوروش باشیم ایرانی اباد سربلند و سرفراز و مهم تر انسانیت که کوروش به دنبال ان بوددرود بر یگانه شاهنشاه ایران زمین کوروش کبیر وه... نمایش / پاسخ
    فرستنده : اهورا
تبلیغات


Your SEO optimized title