میهن نما
میهن نما
گفتاورد

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید.

فردوسی بزرگ

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 562
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 894
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1008
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1037
5 مسعود سعد سلمان 1050
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1348
7 منوچهری دامغانی 1017
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 964
9 ادیب برومند 1209
10 اکبر اکسیر 1468
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1136
12 معینی کرمانشاهی 1877
13 عبید زاکانی 1391
14 نظامی گنجوی 1579
15 رهی معیری 1555
16 عرفی شیرازی 1376
17 اهلی شیرازی 1169
18 بیدل شیرازی 1247
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1408
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1392
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1314
22 ادیب الممالک 1265
23 منوچهر آتشی 1316
24 حمید مصدق 1471
25 علی معلم دامغانی 1135
26 عماد خراسانی 1908
27 مهرداد اوستا 1828
28 یحیی آرین پور 2026
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1232
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1169
31 شیخ محمود شبستری 1349
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1465
33 محمد فرخی یزدی 1523
34 شمس کسمایی 1183
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1619
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1226
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1231
38 بابا طاهر 1439
39 خواجوی کرمانی 1332
40 ملک الشعرا بهار 1708
41 فروغ فرخزاد 1348
42 فریدون مشیری 1223
43 ایرج میرزا 1573
44 عنصری بلخی 1574
45 سنایی 1553
46 عطار نیشابوری 1587
47 دقیقی 1360
48 مهدی اخوان ثالث 1404
49 صائب تبریزی 1843
50 پروین اعتصامی 1687
51 سهراب سپهری 1409
52 نیما یوشیج 1685
53 ناصر خسرو 1441
54 رودکی 1535
55 مولانا 1447
56 سعدی 1570
57 شهریار 1608
58 حافظ شیرازی 1756
59 هما ارژنگی 1580
60 توران شهریاری 1583
61 ابوالقاسم فردوسی 1621
برگ نخست سرایندگان
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

حرف مرد یکی است

مرد نباید از سخن خود برگردد

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • سخنانی از مولانا
    درودفراوان برشماای سره مرد!!باری ای هم میهن ازشمابسی سپاس هم ازبهرجستارهای زیباوآموزنده هم برای این پارسیگویی وبهره گیری ازواژگان ناب وسره پارسی ما ایرانیان وامدار ابرمردانی همچون شماییم!!باری ای دوست هزاران بارسپاس نمایش / پاسخ
    فرستنده : ساسان هخامنشان
تبلیغات


Your SEO optimized title