میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر زمان دشمنان تاخته‌اند اخگرهاي فرو نهفته در خوي و منش ما ايرانيان بيش از پيش پرشرار افروخته شده است.ما در خاكستر نمانده‌ايم مانند بسياري از مردمان و كشورهاي جهان كه از پهنه تاريخ زدوده شده‌اند. من ايران را به ققنوس تشبيه كرده‌ام؛ چرا كه چندين ‌بار ايران از درون خاكستر خود برخاسته است و همچنان پرشور جهان را افروخته است.

میرجلال الدین کزازی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 491
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 858
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 979
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 982
5 مسعود سعد سلمان 1005
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1291
7 منوچهری دامغانی 986
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 915
9 ادیب برومند 1162
10 اکبر اکسیر 1419
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1116
12 معینی کرمانشاهی 1841
13 عبید زاکانی 1341
14 نظامی گنجوی 1518
15 رهی معیری 1487
16 عرفی شیرازی 1354
17 اهلی شیرازی 1133
18 بیدل شیرازی 1194
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1363
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1362
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1278
22 ادیب الممالک 1220
23 منوچهر آتشی 1264
24 حمید مصدق 1403
25 علی معلم دامغانی 1099
26 عماد خراسانی 1852
27 مهرداد اوستا 1772
28 یحیی آرین پور 1963
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1180
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1143
31 شیخ محمود شبستری 1314
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1408
33 محمد فرخی یزدی 1473
34 شمس کسمایی 1151
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1560
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1193
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1204
38 بابا طاهر 1380
39 خواجوی کرمانی 1272
40 ملک الشعرا بهار 1639
41 فروغ فرخزاد 1292
42 فریدون مشیری 1192
43 ایرج میرزا 1531
44 عنصری بلخی 1527
45 سنایی 1495
46 عطار نیشابوری 1540
47 دقیقی 1306
48 مهدی اخوان ثالث 1347
49 صائب تبریزی 1775
50 پروین اعتصامی 1611
51 سهراب سپهری 1356
52 نیما یوشیج 1621
53 ناصر خسرو 1385
54 رودکی 1478
55 مولانا 1393
56 سعدی 1510
57 شهریار 1561
58 حافظ شیرازی 1707
59 هما ارژنگی 1521
60 توران شهریاری 1508
61 ابوالقاسم فردوسی 1569
برگ نخست سرایندگان
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title