میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اسلامی ندوشن

اگر شاهنامه نبود کل ادبیات پارسی در جریانی دیگر سیر می‌کرد همه آثاری که بعد از شاهنامه به وجود آمده، پرتوی از شاهنامه را در خود داشت. شاهنامه افق بزرگی به روی ادیبان ما باز کرد و برای همین نیای ایران را باید به دو دوره پیش از شاهنامه و بعد از شاهنامه تقسیم کرد .شاهنامه در دوران بعد از خود تحولات زیادی ایجاد کرد به مردم ایران دل داد و اطمینان داد تا محکم روی پای خود بایستند.

محمدعلی اسلامی ندوشن

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دولتشاه سمرقندی 580
2 ابن یمین 931
3 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 1139
4 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1228
5 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1353
6 مسعود سعد سلمان 1343
7 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1752
8 منوچهری دامغانی 1314
9 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1286
10 ادیب برومند 1446
11 اکبر اکسیر 1793
12 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1340
13 معینی کرمانشاهی 2084
14 عبید زاکانی 1659
15 نظامی گنجوی 1962
16 رهی معیری 1817
17 عرفی شیرازی 1595
18 اهلی شیرازی 1458
19 بیدل شیرازی 1536
20 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1806
21 فخرالدین اسعد گرگانی 1668
22 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1629
23 ادیب الممالک 1492
24 منوچهر آتشی 1610
25 حمید مصدق 1703
26 علی معلم دامغانی 1332
27 عماد خراسانی 2231
28 مهرداد اوستا 2121
29 یحیی آرین پور 2498
30 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1535
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 پسین > پایان >>
برگه 1 از 3
برگ نخست سرایندگان


Your SEO optimized title