میهن نما
میهن نما
گفتاورد

دکتر صفر عبدالله

منش ایرانی ، زبان پارسی ، نوروز و مهرگان و سده ، عامل مشترک همه ی ایرانی تبارهای جهان از نیمه ی غربی هند تا مناطق کردنشین سوریه است.به رغم لاتین شدن الفبای ترکیه، نزدیک به ربع واژه های زبان این جمهوری ریشه پارسی دارد و تا قرن نوزدهم زبان پارسی در هندوستان و قلمرو عثمانی رایج و رسمی بود و چند امپراتور عثمانی پارسی گو بودند و به پارسی شعر می گفتند. منش ایرانی که در دنیا شاخص است عبارت است از: آزاده بودن، مستعد فراگیری دانش و پیشرفت، دارای هوش سرشار و توان بیش از حد متعارف در اندیشیدن، سخاوت و دست و دل بازی، شرمگین بودن و نجابت. بنابراین تاجیک یعنی ایرانی .

دکتر صفر عبدالله ، دانشمند بزرگ تاجیکستان

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
میانگین امتیار کاربران: / 0
بسیار بدبسیار خوب 

بسی خوانده ای وصف گندآوران
که بردندگوی از سرسروران

به پیکار دشمن فشردند پای
تبه ساخته دستبرد سران

کنون بشنوازفتح خونینه شهر
که یکچند تازید دشمن برآن

فرستادصدام ناپاکدل
سوی «خرمی شهر» جیشی گران

سپه راند این سوی اروندرود
جری ازجهالت چو خود محوران

گمان کردکآسان توان دست یافت
به مرز دلیران و دانشوران
چوشد ناگهان چیره چون راهزن
برآن زیوری شهر صاحب زران

چپاولگری رابرآورددست
ربودآنچه بد خواسته اندر آن

چودیوسپیدوچو اکوان دیو
که بردند ره سوی مازندران

ویا همچو خونخوارگان مغول
و یا تیره دل تیرۀبربران
زبی رسمی و ناکسی بس نکرد
نه برمهتران و نه برکهتران

بسا مال کزبندرش غارتید
چو خونخواره دزدان وکین گستران

بسی کشت وکوبید با توپ وتانک
زن و مرد و بام و در از هرکران

نماند از چنان شهرآباد بوم
به جز کوی کوران و کوخ کران

چو باد خزان شدوزان سوی باغ
تبه کرد سرو و گل و ضمیران

زشهرازدرشربرون تاختند
گروهی زن و مرد با همسران

چودیدند شیران دراین مرغزار
که گشتند خوکان وحشی چران،

برآشوفتند ازچنان خیرگی
دژم قهرمانان صاحبقران

برانگیختند ازپی دفع خصم
زجنگاوران،شیردل یاوران

به فرماندهی تیز بشتافتند
امیران جانبازوسرلشکران

ز«سربازان» و از «پاسداران» مرز
همه باهم اندرهدف همقران

به دفع عدو قد برافراشتند
به دست آتشین حربه کینه وران

شده حمله ور برعراقی سپاه
هژبران وببران دشمن دران

فشاننده آتش به بنگاه خصم
چوآتشفشان کوه آذرپران

چوتوفنده دریای خیزاب خیز
شده خشمشان برفلک سرگران

عقابان جنگی هم اندر هوا
به بمب افکنی چیره بر خودسران

به سامان دشمن شده باره کوب
عقابان ، به حکم همایونفران

زبس دود خمپاره و بانگ توپ
جهان تارشد در برناظران

همی جوش زدخون رویین تنی
به رگهای این آهنین پیکران

درآن سخت پیکاروخونین نبرد
چه گویم زایثار همسنگران

که کردند بردشمن پخته خوار
جهان تیره،چون دیگ خوالیگران(۱)

زپیر وجوان ، خلق ایران زمین
سراسرهماهنگ یکدیگران

پی دفع دشمن به خشم آمدند
چوشیران همه مادگان ونران

بدادند بس مال و کالاو چیز
به جمع برادرهمه خواهران

فراجسته برروی «مین» بی هراس
دلاور جوانان چو بازیگران

که با بذل جانها برانند سخت
زخاک وطن،چیره بدگوهران

کریمانه آن سان به جنگ آمدند
که ازبهر ارشاد،پیغمبران

بدان گونه نوشنده جام اجل
که سقراط نوشندۀ شوکران

شدن در ره پاس میهن شهید
بدی فخراین زبده نیک اختران

به پشتی گری دست داده به هم
چه کس بودهمتاب همباوران؟

بداند در ره مام وطن
سروجان به خشنودی مادران

سرانجام بافضل کیهان خدای
به فتح آمدنداین یلان کامران

به نام اسارت زچندین هزار
ببستند دست ازملامت خران

به سال هزاروسه صد شصت ویک
سوم روزخردادمه،صفدران

بشستند دامان کشور زننگ
چوهرشوخگن جامه را گازران

چو شد تیر«صدام» خورده به سنگ
شدش عاربردل،چوکوهی گران

بماندش به دل داغ چونین شکست
چوداغی که برشانه فاجران

پس آنگه به تسلیم برداشت دست
غرامت پذیر از غنیمت بران

به زهر هزیمت گشودندکام
ز صهبای قدرت تهی ساغران

گریزند آری به هم پنجگی
زپیلان جنگی،گشن استران

سزدگرستایند فتحی چنین
فن جنگ را جمله سرداوران

براین قهرمانان هزاران درود
که دارند پاس وطن پروران

نثار آورم برشهیدان سلام
برازنده جمعی زما برتران

به شهر شرف مینوی شهریار
به نام ونشان،گوهرین افسران

امید ازخداوند دارد «ادیب»
کنون کزوطن رانداین جابران،

که ایران در این جنگل روزگار
مصون مانداز شرّجاناوران

———————–

۱- خوالیگران: سرپرستان آشپزخانه

.............

استاد ادیب برومند

  • بازدید: 859
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گزاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های داستانی سروده ی آزادسازی خرمشهر
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

عجله کار شیطان است

در کارها باید شکیا بود و از شتاب پرهیز کرد

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • دریافت کتاب از زبان داریوش
    با درود، از آنجا که کتابهای تاریخی بنظر من(از سوی من) درحین مطالعه نیاز به به حاشیه نویسی، اضافه کردن یادداشت، هایلایت کردن و زیرخط کشی بعضی از پاراگرافها و... را دارند. اما متاسفانه امکان اینکارها از سوی شما با گذاشتن پاسورد بروی فایلها مسدود شده میباشد. و این در حالیست که تمامی صفحات فایلهای پی دی اف واتر مارک شده میباشد بااینکار شما امکان ارجاع به کتاب در صورت لزوم را بشدت مشکل نموده اید... در هر حال این نظر من بود و امید که شما را نرنجانده باشم. درعین حال از زحمات شما در بسیار سپاسگزار بودده... نمایش / پاسخ
    فرستنده : فرهاد
تبلیغات


Your SEO optimized title