میهن نما
میهن نما
گفتاورد

کریم خان زند

دو چیز به من می چسبد ، یکی آب یخ زمستان و دیگری پلو شب عید ، زیرا تنها در زمستان است که آب یخ در دسترس همه هست و تنها در شب عید است که همه ی ایرانیان پلو می خورند .

کریم خان زند

(این سخن را به فتحعلی شاه قاجار نیز چسبانده اند)

کاربردی
پیشنهاد ویژه

میان دل

کنار رهگذارعشق

دلم جامانده در حسرت

گریزانم از این وحشت

در این گلگشت تنهایی

نهان در غربت دنیا

نشانم بی نشان و محو

غریقم روی موج خسته دریا

حریفم خلوت ومی

حریمم دل

چراغم ماه

دلم می ترسد از یلدای تنهایی

از این تردید و رویا

تنم می لرزد از خاموشی سرما

هنوز ایستاده ام اما...!

افسانه عبدی ( مهرمیهن )


  • بازدید: 85
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

آنقدر بایست تا علف زیر پایت سبز شود

اشاره به انتظار کشیدن بی نتیجه

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title