میهن نما
میهن نما
گفتاورد

زبان پارسی را چه شده است؟ بدین لطیفی و خوبی؛ که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است، در عربی نیامده است.

شمس تبریزی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
میانگین امتیار کاربران: / 1
بسیار بدبسیار خوب 

جدا شد یکی چشمه از کوهسار
به ره گشت ناگه به سنگی دچار


به نرمی چنین گفت با سنگ سخت
کرم کرده راهی ده ای نیکبخت


گران سنگ تیره دل سخت سر
زدش سیلی و گفت : دور ای پسر !


نجنبیدم از سیل زورآزمای
که ای تو که پیش تو جنبم ز جای !


نشد چشمه از پاسخ سنگ ، سرد
به کندن در استاد و ابرام کرد


بسی کند و کاوید و کوشش نمود
کز آن سنگ خارا رهی بر گشود


ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
به هر چیز خواهی کماهی رسید


برو کارگر باش و امیدوار
که از یاس جز مرگ ناید به بار


گرت پایداری است در کارها
شود سهل پیش تو دشوارها

..............

ملک الشعرای بهار

  • بازدید: 552
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گزاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های پندآموز ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title