میهن نما
میهن نما
گفتاورد

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید.

فردوسی بزرگ

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ز کوشش به هر چیز خواهی رسید 111
2 پندهایی از ابن یمین 445
3 فرجام منی کردن و خودستایی 568
4 ارزش شاد کردن ناامیدان و دلشکستگان 424
5 شاه بیت های صائب تبریزی 755
6 مزن بر سر ناتوان دست زور 1679
7 خروش از مردمان خام خیزد 2219
8 بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند 5312
9 غم و اندوه جهان 765
10 کهتران ، مهتران شوند به عمر 756
11 پند سیدعلی خان درگزی به دوست خواهان 768
12 پند سعدی به دنیاپرستان و شیفتگان سرای سپنج 1024
13 پند شیخ بهایی به ساده زیستی و دوری از مادی گرایی 1269
14 پند دادن دیوانه عاقل را 769
15 بر نآمده و گذشته بنیاد مکن 805
16 پند ناصرخسرو به دانش آموختن 766
17 هنوزت نوبت خواب است و آرام 793
18 خنک آنک جز تخم نیکی نکشت 977
19 پیرمرد خارکش و جوان مغرور 874
20 پند جامی به پنددهنگان و واعظان 956
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 1 از 4
برگ نخست چکامه چامه های پندآموز
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title