میهن نما
میهن نما
گفتاورد

به خواست اهورامزدا این چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم . دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد . همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد . آن چه را که درست است من دوست دارم . من سخت بر نفس خویش فروانروایم .

داریوش هخامنشی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 پندهایی از ابن یمین 402
2 فرجام منی کردن و خودستایی 528
3 ارزش شاد کردن ناامیدان و دلشکستگان 368
4 شاه بیت های صائب تبریزی 686
5 مزن بر سر ناتوان دست زور 1462
6 خروش از مردمان خام خیزد 2003
7 بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند 4387
8 غم و اندوه جهان 705
9 کهتران ، مهتران شوند به عمر 702
10 پند سیدعلی خان درگزی به دوست خواهان 697
11 پند سعدی به دنیاپرستان و شیفتگان سرای سپنج 943
12 پند شیخ بهایی به ساده زیستی و دوری از مادی گرایی 1162
13 پند دادن دیوانه عاقل را 707
14 بر نآمده و گذشته بنیاد مکن 714
15 پند ناصرخسرو به دانش آموختن 715
16 هنوزت نوبت خواب است و آرام 707
17 خنک آنک جز تخم نیکی نکشت 895
18 پیرمرد خارکش و جوان مغرور 780
19 پند جامی به پنددهنگان و واعظان 883
20 چامه ی زیبای "گل بی عیب" 809
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 1 از 4
برگ نخست چکامه چامه های پندآموز
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title