میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اوشنر دانا

به پنچ چیز مرد را دانا شناسند ، یکی آنکه به چیز رفته و گذشته اندوه نبرد ، دودیگر آنکه به چیزی که آمده دروغ(خطا) نیندیشد ، سدیگر آنکه به آمده خرسند(قانع) باشد ، چهارم به آن امید دارد( داشته باشد) که سزاوار بودن است (فناناپذیر است ) ، پنجم در رنج و سختی آرام باشد و در نیکی (نعمت) مستی نکند .

اوشنر دانا

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ز کوشش به هر چیز خواهی رسید 210
2 پندهایی از ابن یمین 476
3 فرجام منی کردن و خودستایی 589
4 ارزش شاد کردن ناامیدان و دلشکستگان 442
5 شاه بیت های صائب تبریزی 787
6 مزن بر سر ناتوان دست زور 1795
7 خروش از مردمان خام خیزد 2343
8 بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند 5943
9 غم و اندوه جهان 812
10 کهتران ، مهتران شوند به عمر 798
11 پند سیدعلی خان درگزی به دوست خواهان 816
12 پند سعدی به دنیاپرستان و شیفتگان سرای سپنج 1091
13 پند شیخ بهایی به ساده زیستی و دوری از مادی گرایی 1321
14 پند دادن دیوانه عاقل را 799
15 بر نآمده و گذشته بنیاد مکن 867
16 پند ناصرخسرو به دانش آموختن 807
17 هنوزت نوبت خواب است و آرام 847
18 خنک آنک جز تخم نیکی نکشت 1037
19 پیرمرد خارکش و جوان مغرور 923
20 پند جامی به پنددهنگان و واعظان 999
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 1 از 4
برگ نخست چکامه چامه های پندآموز
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

آب از سر گذشتن

نا امید شدن

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • سخنانی از مولانا
    درودفراوان برشماای سره مرد!!باری ای هم میهن ازشمابسی سپاس هم ازبهرجستارهای زیباوآموزنده هم برای این پارسیگویی وبهره گیری ازواژگان ناب وسره پارسی ما ایرانیان وامدار ابرمردانی همچون شماییم!!باری ای دوست هزاران بارسپاس نمایش / پاسخ
    فرستنده : ساسان هخامنشان
تبلیغات


Your SEO optimized title