میهن نما
میهن نما
گفتاورد

رودکی

مردی نبود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مردی

جوانمردی آن است که به جای آسیب زدن به انسانی ناتوان به او یاری رسانی

رودکی سمرقندی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ز کوشش به هر چیز خواهی رسید 52
2 پندهایی از ابن یمین 431
3 فرجام منی کردن و خودستایی 553
4 ارزش شاد کردن ناامیدان و دلشکستگان 402
5 شاه بیت های صائب تبریزی 740
6 مزن بر سر ناتوان دست زور 1608
7 خروش از مردمان خام خیزد 2142
8 بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند 5020
9 غم و اندوه جهان 741
10 کهتران ، مهتران شوند به عمر 735
11 پند سیدعلی خان درگزی به دوست خواهان 743
12 پند سعدی به دنیاپرستان و شیفتگان سرای سپنج 993
13 پند شیخ بهایی به ساده زیستی و دوری از مادی گرایی 1233
14 پند دادن دیوانه عاقل را 748
15 بر نآمده و گذشته بنیاد مکن 766
16 پند ناصرخسرو به دانش آموختن 749
17 هنوزت نوبت خواب است و آرام 763
18 خنک آنک جز تخم نیکی نکشت 952
19 پیرمرد خارکش و جوان مغرور 841
20 پند جامی به پنددهنگان و واعظان 924
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 1 از 4
برگ نخست چکامه چامه های پندآموز
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title