میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر که ناموخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ، ز هیچ آموزگار

رودکی سمرقندی

(چنانکه  امروزه می گویند : مردمانی که تاریخ خود را نشناسند ، محکوم به تکرار آنند)

کاربردی
پیشنهاد ویژه

بهنگام تاخت و تاز نیروهای روس و انگلیس (متفقین) به سرزمین سپند ایران منوچهر ستوده که سخت آزرده شده بود روز ششم اسپندماه ۱۳۲۱در بندر انزلی چنین سرود :

خون است دلم برای ایران

جان و تن من فدای ایران

بهتر ز هزار گونه آوای

در گوش دلم نوای ایران 

خوشتر ز صفای باغ ایران

من را به نظر صفای ایران

همچون دم عیسی مسیحا

 جانبخش بود هوای ایران

افسوس ز ظلم روس منحوس

تشدید شده عزای ایران

وان دشمن وحشی ستمکار

 برده است همه غذای ایران

وین تفرقه و نفاق اشرار

 خسته دل با صفای ایران

گشته است کنون بسی غم‌افزا

 آن ساحت غم‌زدای ایران

اینک که وطن شدست بیمار

 دانی چه دهد شفای ایران

یک رنگی ملت است و دولت

 داروی شفای زار ایران

ایران عزیز را خدایی است

 امید کند خدای ایران

از چشم بد شریر حفظش

 تا بیش شود بهای ایران

تا مسکن اجنبی است کشور

 حاصل نشود رضای ایران

زیبد که ستوده‌وار گویی

 خون است دلم برای ایران

  • بازدید: 282
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های میهنی جان و تن من فدای ایران
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

اگر چیزی نبود از آن سخن به میان نمی آوردند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title