میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عباسعلی کیوان قزوینی

در سخنان نغز خود تا توانید دم از واژه‏‌هاى پارسى زنید و دیگران را هم وادارید که تا "دانش و کردار" هست "علم و عمل" نگویند و تا "پیکر زیبا و جان و اندیشه‌ی توانا و روانِ روشن" هست "بدن و روح و فکر و قادر و ضمیر منیر" ننویسند. "این بنده" را "اینجانب" نسازند و "طا" را به جاى "تا" بر سر "تهران" ننهند و "صاد و فا" را به سینه و دل "اسپهان" نگذارند و "سد و شست" را با "صاد" ننگارند.

عباسعلی کیوان قزوینی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 تفاوت هویت اقوم ایرانی با اقوام دیگر کشورها 792
2 ژنتیک لرها و سنجش آن با پارسها، آذربایجانیها و کردها 10186
3 دلیل پراکندگی کردها 3426
4 لولوبی‌ها 3860
5 عشایر و کوچ نشینان ایران 81102
6 تیره های نامدار ایرانی 5925
7 سرزمین و قوم ایلام 2976
8 خوزی ها 5491
9 سکاها 7411
10 هیتی ها 6660
11 سرمت ها 3985
12 کیمری ها 3332
13 تیره و نژاد لرها 141387
14 تیره های بختیاری 5552
15 عرب های خوزستان 30293
16 اقوام میتانی 7067
17 هوری‌ها 3108
18 تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم , تالش 11459
19 همه ی مردمان فلات ايران از يك ريشه‎اند 3933
20 بلوچ و بلوچستان 4600
21 ریشه و تبار مردمان آذربایجان 17891
 
برگ نخست تیره های ایرانی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

آب به آسیاب کسی ریختن

به کسی یاری رساندن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • کتاب تازه ی محمدرسولی به نام بوفی کور پخش گردید
    درود . این کتاب(بوفی کور) کتاب خیلی خاص و ویژه ای است. برای دانستن درست این کتاب نیاز به آگاهی از تاریخ کهن ایران و نیز آشنایی به شاهنامه است.در عین حال کتاب به صورت داستانی و عاشقانه است. پیام این کتاب نزدیک به پیام کتاب بوف کور صادق هدایت است. نمایش / پاسخ
    فرستنده : ناصر اسلامی


Your SEO optimized title