میهن نما
میهن نما
گفتاورد

بهمن سرکاراتی

دوست داشتن ايران يعنى حرمت اين مرز و بوم كهن و مردم آن را نگه‏ داشتن، گذشته خود را خوار نشمردن، ميراث خود را از بين نبردن، و زبان پارسى را كه از اركان هويت ملى است، به الفاظ بيگانه نيالودن. دوست داشتن ايران، يعنى از مرزهاى ميهن خود در برابر تركتازى دشمنان دفاع كردن و از آن مهم تر، از مرزهاى ذهن و جان خود و ذهن و جان فرزندانمان در برابر تهاجم هاى فرهنگى محافظت كردن. دوست داشتن ايران، يعنى دل به مهر ايرانيان باختن و خود را به زى تازى و فرنگى در نياوردن، نام پسران خود را اسكندر و تيمور و اوكتاى و چنگيز ننهادن. دوست داشتن ايران، يعنى آزرم نياكان خود را نگه داشتن.

روانشاد دکتر  بهمن سركاراتى

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
تبلیغات
برگ نخست تیره های ایرانی

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ژنتیک لرها و سنجش آن با پارسها، آذربایجانیها و کردها 2689
2 دلیل پراکندگی کردها 1949
3 لولوبی‌ها 1991
4 عشایر و کوچ نشینان ایران 58537
5 تیره های نامدار ایرانی 4353
6 سرزمین و قوم ایلام 1816
7 خوزی ها 3480
8 سکاها 4679
9 هیتی ها 4034
10 سرمت ها 2362
11 کیمری ها 1956
12 تیره و نژاد لرها 81154
13 تیره های بختیاری 3839
14 عرب های خوزستان 20015
15 اقوام میتانی 3804
16 هوری‌ها 1973
17 تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم , تالش 8493
18 همه مردم فلات ايران از يك ريشه‎اند 2727
19 بلوچ و بلوچستان 2823
20 ریشه و تبار مردمان آذربایجان 11262
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

بار کج به منزل نمی رسد

هشداری است در مورد اینکه کار نادرست توفیقی بدنبال ندارد

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title