میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اوشنر دانا

به پنچ چیز مرد را دانا شناسند ، یکی آنکه به چیز رفته و گذشته اندوه نبرد ، دودیگر آنکه به چیزی که آمده دروغ(خطا) نیندیشد ، سدیگر آنکه به آمده خرسند(قانع) باشد ، چهارم به آن امید دارد( داشته باشد) که سزاوار بودن است (فناناپذیر است ) ، پنجم در رنج و سختی آرام باشد و در نیکی (نعمت) مستی نکند .

اوشنر دانا

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 تفاوت هویت اقوم ایرانی با اقوام دیگر کشورها 336
2 ژنتیک لرها و سنجش آن با پارسها، آذربایجانیها و کردها 8230
3 دلیل پراکندگی کردها 3147
4 لولوبی‌ها 3550
5 عشایر و کوچ نشینان ایران 78141
6 تیره های نامدار ایرانی 5569
7 سرزمین و قوم ایلام 2770
8 خوزی ها 5086
9 سکاها 6921
10 هیتی ها 6203
11 سرمت ها 3680
12 کیمری ها 3071
13 تیره و نژاد لرها 130173
14 تیره های بختیاری 5220
15 عرب های خوزستان 28112
16 اقوام میتانی 6413
17 هوری‌ها 2918
18 تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم , تالش 10810
19 همه مردم فلات ايران از يك ريشه‎اند 3646
20 بلوچ و بلوچستان 4202
21 ریشه و تبار مردمان آذربایجان 16489
 
برگ نخست تیره های ایرانی


Your SEO optimized title