میهن نما
میهن نما
گفتاورد

لوريس چکناواريان

من هيچ گاه خودم را از اقليت‌ها نمي‌دانم، هر کس تعريف ايران را بداند بايد قبول کند که هيچ کس اقليت نيست. نسل ما از کوروش بزرگ است و ايران هم اسم يک ملت نيست اسم يک سرزمين است. در تاريخ گاهي جنگ مي‌شود و سرحدات مرزها تغيير مي‌کند اما قرار نيست هويت ما از بين برود، ايران هميشه کشور من بوده است.

لوريس چکناواريان

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ژنتیک لرها و سنجش آن با پارسها، آذربایجانیها و کردها 5260
2 دلیل پراکندگی کردها 2811
3 لولوبی‌ها 3055
4 عشایر و کوچ نشینان ایران 72316
5 تیره های نامدار ایرانی 5218
6 سرزمین و قوم ایلام 2552
7 خوزی ها 4516
8 سکاها 6258
9 هیتی ها 5458
10 سرمت ها 3285
11 کیمری ها 2773
12 تیره و نژاد لرها 110039
13 تیره های بختیاری 4798
14 عرب های خوزستان 24894
15 اقوام میتانی 5436
16 هوری‌ها 2690
17 تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم , تالش 9892
18 همه مردم فلات ايران از يك ريشه‎اند 3443
19 بلوچ و بلوچستان 3788
20 ریشه و تبار مردمان آذربایجان 14404
برگ نخست تیره های ایرانی
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title