میهن نما
میهن نما
گفتاورد

روانشاد باستانی پاریزی

یکی از عواملی که موجب ریشه دار شدن نفوذ فردوسی در فرهنگ ایرانی شده است ، هزار ریشه بودن فردوسی در شئون فرهنگی است . هنوز بهترین تصویرها و مینیاتورهای ما آنهایی است که از مجالس شاهنامه پرداخته شده ، بزرگترین خطاطان ما شیواترین خط خود را در خدمت شاهنامه بکار برده اند . با شکوه ترین مجسمه ها از قهرمانان شاهنامه ساخته شده ، سالهاست که دلپذیرترین نمایشنامه ها را از داستان های شاهنامه استخراج کرده اند .

روانشاد باستانی پاریزی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ژنتیک لرها و سنجش آن با پارسها، آذربایجانیها و کردها 4294
2 دلیل پراکندگی کردها 2523
3 لولوبی‌ها 2655
4 عشایر و کوچ نشینان ایران 69793
5 تیره های نامدار ایرانی 4923
6 سرزمین و قوم ایلام 2284
7 خوزی ها 4165
8 سکاها 5722
9 هیتی ها 4986
10 سرمت ها 2992
11 کیمری ها 2503
12 تیره و نژاد لرها 101473
13 تیره های بختیاری 4495
14 عرب های خوزستان 23528
15 اقوام میتانی 4935
16 هوری‌ها 2458
17 تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم , تالش 9430
18 همه مردم فلات ايران از يك ريشه‎اند 3221
19 بلوچ و بلوچستان 3482
20 ریشه و تبار مردمان آذربایجان 13345
برگ نخست تیره های ایرانی
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title