میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عباسعلی کیوان قزوینی

در سخنان نغز خود تا توانید دم از واژه‏‌هاى پارسى زنید و دیگران را هم وادارید که تا "دانش و کردار" هست "علم و عمل" نگویند و تا "پیکر زیبا و جان و اندیشه‌ی توانا و روانِ روشن" هست "بدن و روح و فکر و قادر و ضمیر منیر" ننویسند. "این بنده" را "اینجانب" نسازند و "طا" را به جاى "تا" بر سر "تهران" ننهند و "صاد و فا" را به سینه و دل "اسپهان" نگذارند و "سد و شست" را با "صاد" ننگارند.

عباسعلی کیوان قزوینی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 نام های ایرانی دختران - ی 5255
2 نام های ایرانی دختران - ه 4332
3 نام های ایرانی دختران - و 3703
4 نام های ایرانی دختران - ن 4069
5 نام های ایرانی دختران - م 5741
6 نام های ایرانی دختران - ل 3530
7 نام های ایرانی دختران - گ 3163
8 نام های ایرانی دختران - ک 3543
9 نام های ایرانی دختران - ف 3797
10 نام های ایرانی دختران - غ 2824
11 نام های ایرانی دختران - ش 3804
12 نام های ایرانی دختران - س 4787
13 نام های ایرانی دختران - ژ 3177
14 نام های ایرانی دختران - ز 3035
15 نام های ایرانی دختران - ر 3789
16 نام های ایرانی دختران - د 3381
17 نام های ایرانی دختران - خ 2864
18 نام های ایرانی دختران - چ 2874
19 نام های ایرانی دختران - ج 2919
20 نام های ایرانی دختران - ت 3751
 
<< آغاز < پیشین 1 2 پسین > پایان >>
برگه 1 از 2
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

پارسال دوست ، امسال آشنا

گونه ای شوخی می باشد که به دوستی گفته می شود که چندی ناپیدا بوده است

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • آیا کورش ، فریدون شاهنامه است ؟
    در زمان فردوسی خفقان بود وایرانیها جرات نمیکردن از بزرگان ایران مخصوصا ازکوروش نام ببرند جنبش شعوبیه بر علیه سلطه اعراب مسلمان شروع شده بود وفردوسی یکی از بزرگان این نهضت محسوب میشد‌وشاهنامه را نیز بخاطر همین مطلب سرود تا بزرگان ایران را به رخ اعراب بکشه ام نمیشد آشکارا نام برد لذا با اسم های دیگری مثل رستم وفریدون سرود به نظر من کوروش همان ذوالقرنین قران است همان منمنجی مسیح تورات است او اولین منشور حقوق بشر را بنا نمود وبا آزادی مذهبی که به بابلیان داد واز نو ساختن بیت المقدس ونیز احترا م مقدس... نمایش / پاسخ
    فرستنده : حرآبادی ابوالفضل


Your SEO optimized title