میهن نما
میهن نما
گفتاورد

به خواست اهورامزدا این چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم . دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد . همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد . آن چه را که درست است من دوست دارم . من سخت بر نفس خویش فروانروایم .

داریوش هخامنشی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1671
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 2115
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 6637
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 1976
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 2650
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2788
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2746
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 2437
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 2187
10 درباره گل نوشته های پارسه 4228
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 4397
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 2390
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 3071
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 3535
15 سنگ نبشته ارشام 3034
16 گنج نامه ی همدان 12432
17 منشور کورش بزرگ 18357
 
برگ نخست سنگ نبشته ها


Your SEO optimized title