میهن نما
میهن نما
گفتاورد

آرزویم شناساندن ایران باستان است به فرزندان کنونی این سرزمین و از این راه مهر و علاقه ای نسبت به این مرز و بوم برانگیختن و به یاد پارینه به آبادانی این دیار کوشیدن .

روانشاد ابراهیم پور داوود

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1558
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 1980
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 5743
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 1914
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 2502
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2685
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2626
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 2369
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 2132
10 درباره گل نوشته های پارسه 4011
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 4304
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 2279
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 2956
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 3349
15 سنگ نبشته ارشام 2911
16 گنج نامه ی همدان 11630
17 منشور کورش بزرگ 17703
 
برگ نخست سنگ نبشته ها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

بازی اشکنک دارد ، سر شکستنک دارد

برای دلداری دادن به کودکی که در بازی آسیب دیده، بکار می رود

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title