میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عبدالحسین زرین کوب

امپراتوري كورش و داريوش يك امپراتوري نمونه است كه مورخ مي‌تواند از تأمل در آن دريابد كه مملكت تنها با قدرت نظامي و حتي با نظارت چشم و گوش حكومت، برپا نمي‌ماند، احتياج به تفاهم و تسامح نيز هست و اين تسامح كورشي است كه بي‌شك اسباب سرافرازي تاريخ ايران است

عبدالحسین زرین کوب

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1424
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 1787
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 4038
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 1748
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 2252
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2545
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2460
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 2218
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 2015
10 درباره گل نوشته های پارسه 3720
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 4104
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 2107
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 2768
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 3067
15 سنگ نبشته ارشام 2724
16 گنج نامه ی همدان 9227
17 منشور کورش بزرگ 13407
 
برگ نخست سنگ نبشته ها
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

همیشه نمی توان سواره رفت بالاخره جهان پستي و بلندي دارد

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title