میهن نما
میهن نما
گفتاورد

خلبان حسین خلعتبری

اگر ذره ای از خاک ایرانم به پوتين سرباز دشمن چسبيده باشد ، آن را با خون خویش ، در خاک ایران ، خواهم شست.

سرلشکر خلبان حسین خلعتبری

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
سنگ نبشته ها

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1132
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 1328
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 3198
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 1293
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 1830
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2150
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2057
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 1771
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 1758
10 درباره گل نوشته های پارسه 2971
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 3666
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 1735
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 2358
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 2526
15 سنگ نبشته ارشام 2266
16 گنج نامه ی همدان 6842
17 منشور کورش بزرگ 7577
 
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو

اگر می خواهی رسوا و انگشت نشان نشوی همرنگ و همسان جماعت رفتار کن

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title