میهن نما
میهن نما
گفتاورد

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد

پورسینا

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1225
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 1477
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 3423
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 1418
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 1968
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2273
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2180
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 1884
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 1835
10 درباره گل نوشته های پارسه 3174
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 3793
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 1844
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 2487
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 2666
15 سنگ نبشته ارشام 2385
16 گنج نامه ی همدان 7855
17 منشور کورش بزرگ 9513
 
برگ نخست سنگ نبشته ها
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

خوشی زیر دلش زده

از خوشی زیادی سیر شده و قدر نمی داند

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title