میهن نما
میهن نما
گفتاورد

برپای خیزید و فرهنگ خویش بازشناسید و جایگاه خویش و کشور خویش را در جهان بازیابید و ارزش دستاوردهای بی شمار فرهنگی پدران و مادران خویش را در پهنه میدان فرهنگ جهانی باز بینید و در این زمان که هیاهویی خفیف، از جنبش آبخیزهای ژرفای دریای جان ایرانیان به گوش میرسد، و از همه سو جنبشهای فرهنگی تازه را پدید میآورد. . . این زمان زرین را، که همهمه نهفته بیداری جان ایرانیان، نرم نرمک آشکار میشود از دست مدهید! این تپش، تپش دل فرهنگ ایران است، آن را دریابید! این دم، دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید!

فریدون جنیدی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
تبلیغات
برگ نخست سنگ نبشته ها

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1103
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 1253
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 3027
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 1236
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 1759
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2070
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2008
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 1720
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 1718
10 درباره گل نوشته های پارسه 2844
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 3575
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 1672
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 2308
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 2450
15 سنگ نبشته ارشام 2205
16 گنج نامه ی همدان 6488
17 منشور کورش بزرگ 7428
 
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

در دروازه را می توان بست ، دهان مردم را نمی توان بست

دهان بدگویان و چو اندازان همیشه باز است و نباید نگران آن بود

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title