میهن نما
میهن نما
گفتاورد

برپای خیزید و فرهنگ خویش بازشناسید و جایگاه خویش و کشور خویش را در جهان بازیابید و ارزش دستاوردهای بی شمار فرهنگی پدران و مادران خویش را در پهنه میدان فرهنگ جهانی باز بینید و در این زمان که هیاهویی خفیف، از جنبش آبخیزهای ژرفای دریای جان ایرانیان به گوش میرسد، و از همه سو جنبشهای فرهنگی تازه را پدید میآورد. . . این زمان زرین را، که همهمه نهفته بیداری جان ایرانیان، نرم نرمک آشکار میشود از دست مدهید! این تپش، تپش دل فرهنگ ایران است، آن را دریابید! این دم، دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید!

فریدون جنیدی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
سنگ نبشته ها

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1165
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 1382
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 3283
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 1330
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 1878
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2197
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2094
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 1806
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 1782
10 درباره گل نوشته های پارسه 3039
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 3711
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 1774
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 2401
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 2585
15 سنگ نبشته ارشام 2312
16 گنج نامه ی همدان 7280
17 منشور کورش بزرگ 8133
 
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

ضرب دستش را چشیده است

برتری حریف خود را می داند و جرئت مقابله با او را ندارد.

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title