میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اوشنر دانا

به پنچ چیز مرد را دانا شناسند ، یکی آنکه به چیز رفته و گذشته اندوه نبرد ، دودیگر آنکه به چیزی که آمده دروغ(خطا) نیندیشد ، سدیگر آنکه به آمده خرسند(قانع) باشد ، چهارم به آن امید دارد( داشته باشد) که سزاوار بودن است (فناناپذیر است ) ، پنجم در رنج و سختی آرام باشد و در نیکی (نعمت) مستی نکند .

اوشنر دانا

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
31 حق گزینش همسر برای دختران در ایران باستان 4522
32 فرهنگ ایران در اسپانیا 2892
33 آداب نشست و برخاست در فرهنگ ایران 3484
34 پرهیز از دروغ گویی در فرهنگ ایران 4104
35 لفطعلی خان زند در فرهنگ ایرانیان 3760
36 بازتاب فرهنگ باستانی ایران در ادب پارسی 2174
37 پیشینه آشنایی مردمان روسیه با فرهنگ و ادبیات ایران 1840
38 آیین فتوت و جوانمردی 9650
39 جنگل در فرهنگ و ادبیات ایران 2673
40 بازتاب دانش و فرهنگ ايرانيان در خاور دور 2597
41 هستی در نگاه ايرانيان باستان 2374
42 بزرگداشت زندگى، کوشش و شادى ويژگى فرهنگ ايران 1838
43 شکوه فرهنگ ايران از زبان دانشمند اندلسي 2350
44 پيدايي ناسيوناليسم ايـران 3242
45 پیشینه ورزش چوگان 4526
46 حقوق جانداران در فرهنگ ایران 3412
47 آبگوشت در فرهنگ ایرانیان 2794
48 تأثيرات فرهنگي ايران بر ارمنستان 1999
49 پاسداشت زیست بوم در ایران باستان 3551
50 فرهنگ ايراني در قلمرو عثماني 3011
51 پرتو فرهنگ ایران در تمدن جهان 4363
52 فرهنگ غنی ایرانی - بخش دوم 2706
53 گل در فرهنگ ایران 8360
54 تقدس عدد هفت 4612
55 آتش در فرهنگ ایران 2522
56 بشردوستی در فرهنگ ایران 3631
57 فرهنگ غنی ایرانی - بخش نخست 6656
58 سوغات و صنایع یزد 6684
59 گل نیلوفر در فرهنگ ایران 3088
60 زبان وفرهنگ ايران در چين 2904
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 پسین > پایان >>
برگه 2 از 3
برگ نخست فرهنگ ایران


Your SEO optimized title