میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هوشنگ طالع

ما امروز بايد به اين نتيجه برسيم كه تنها دوست ملت ايران در سرتاسر اين جهان، ملت ايران است يعني ما نه دوست هميشگي داريم، نه دشمن هميشگي. بسته به حركاتي كه مي كنيم و بسته به منافع ملي ما در آن زمان، اينها مي توانند تغيير كنند. چيزي را بايد بدانيم كه تنها ياور ما ملت ايران است. حالابايد راه هايي در پيش بگيريم كه با اين ملت در آشتي كامل و صلح و صفاي كامل به سر ببريم. هويت ملي خود را بازيابي كنيم. اين عاملي است كه اين ملت را تا امروز نگه داشته است.

دکتر هوشنگ طالع

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 فرهنگ همنشینی در ایران باستان 306
2 چشم زخم در باور ایرانیان 1320
3 پیشینه ی پوشش چادر در ایران 2136
4 دیوها و بدیهایی که زندگانی مردمان را تباه می کند 1428
5 ویژگی های یک زن نمونه در زمان ساسانیان 2380
6 آزار مردمان ، گناهی بزرگ در باور ایرانیان 1828
7 رهیافت فرهنگ ایران در چین 1813
8 فرهنگ و هویت ایرانی از دیدگاه استاد الهی قمشه ای 1772
9 در هنگام گفتگو،میان سخن یکدیگر نپریم 1888
10 بازی های ایرانی 1831
11 جایگاه زن و خانواده در فرهنگ ایران 3540
12 نمادهای جانوران در اندیشه ی ایرانیان 3117
13 سفره و آشپزی در فرهنگ ایران 2076
14 قنات در باور ایرانیان 1570
15 فرهنگ و تمدن شیرازی ها در آفریقا 2165
16 پند رودکی سمرقندی به جهانیان 2236
17 بررسي پندهاي فردوسي از ديد فرهنگ ايران 1639
18 ايران فرهنگي در آينه ادبيات پارسي 1348
19 ویژگی های پسندیده ی اخلاقی در ایران باستان 5564
20 خراسان شمالی تجلی گاه اصالت ایرانی 1372
21 پوشش زنان و مردان کردستان 4558
22 برگشت به فرهنگ ریشه دار ایرانی 1801
23 گرامیداشت و حقوق کارگران در ایران باستان 2386
24 واژه ی مهمان در فرهنگ ایرانیان 1859
25 حق گزینش همسر برای دختران در ایران باستان 3181
26 فرهنگ ایران در اسپانیا 2167
27 آداب نشست و برخاست در فرهنگ ایران 2655
28 پرهیز از دروغ گویی در فرهنگ ایران 2953
29 لفطعلی خان زند در فرهنگ ایرانیان 2520
30 بازتاب فرهنگ باستانی ایران در ادب پارسی 1570
31 پیشینه آشنایی مردمان روسیه با فرهنگ و ادبیات ایران 1461
32 آیین فتوت و جوانمردی 7536
33 جنگل در فرهنگ و ادبیات ایران 1926
34 بازتاب دانش و فرهنگ ايرانيان در خاور دور 1928
35 هستی در نگاه ايرانيان باستان 1719
36 بزرگداشت زندگى، کوشش و شادى ويژگى فرهنگ ايران 1271
37 شکوه فرهنگ ايران از زبان دانشمند اندلسي 1825
38 پيدايي ناسيوناليسم ايـران 2507
39 پیشینه ورزش چوگان 3600
40 حقوق جانداران در فرهنگ ایران 2707
41 آبگوشت در فرهنگ ایرانیان 2284
42 تأثيرات فرهنگي ايران بر ارمنستان 1581
43 پاسداشت زیست بوم در ایران باستان 2633
44 فرهنگ ايراني در قلمرو عثماني 2471
45 پرتو فرهنگ ایران در تمدن جهان 3271
46 فرهنگ غنی ایرانی - بخش دوم 2131
47 گل در فرهنگ ایران 6207
48 تقدس عدد هفت 3601
49 آتش در فرهنگ ایران 1945
50 بشردوستی در فرهنگ ایران 2853
51 فرهنگ غنی ایرانی - بخش نخست 4086
52 سوغات و صنایع یزد 5522
53 گل نیلوفر در فرهنگ ایران 2409
54 زبان وفرهنگ ايران در چين 2262
55 جاذبه های فرهنگ ایران 2419
56 طبیعت و ارج نهادن به آن در ایران باستان 2738
57 شادی در فرهنگ ایران باستان 3860
58 بزرگداشت سالخوردگان در ایران باستان 1699
59 گدایی در ایران باستان ننگ بود 3782
60 آشتی خواهی ایرانیان 2072
61 فرهنگ و آموزش در ايران پیش از اسلام 2599
62 آشنایی ایرانیان با ماهی قرمز 3719
63 جدول نام روزهای ماه 6045
64 تعامل فرهنگي بين ايرانيان و تركان در آسياي مركزي 2172
65 رفتار و کردار ایرانیان باستان 2809
66 خودآرایی و محیط آرایی در ایران باستان 6784
67 پیشینه جشن سپندارمزگان 13772
68 ادرنگ و کاردک و شنبلید، گل‌های جشن‌های دیگان 3060
69 پیشینه چلو کباب ! 4745
70 سهم پارسیان هندوستان در نگهداری فرهنگ ایران 2732
71 شرم و آزرم در اندیشه غنی ایرانی 2128
72 ورزش زورخانه ای 4747
73 چنار، مقدس‌ترين درخت ايران 10419
74 سلسلۀ ساسانی و عشق 2145
75 جایگاه ازدواج در فرهنگ غني ايراني - بخش دوم 2615
76 جایگاه ازدواج در فرهنگ غني ايراني - بخش نخست 2519
77 گذری بر فلسفه نام ماههای ایران 2120
78 زناشويي در ايران باستان 50372
79 ایرانی باشیم 2035
80 مهر ایرانی 2861
81 فرهنگ کجاست ؟ 3060
برگ نخست فرهنگ ایران
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title