میهن نما
میهن نما
گفتاورد

برپای خیزید و فرهنگ خویش بازشناسید و جایگاه خویش و کشور خویش را در جهان بازیابید و ارزش دستاوردهای بی شمار فرهنگی پدران و مادران خویش را در پهنه میدان فرهنگ جهانی باز بینید و در این زمان که هیاهویی خفیف، از جنبش آبخیزهای ژرفای دریای جان ایرانیان به گوش میرسد، و از همه سو جنبشهای فرهنگی تازه را پدید میآورد. . . این زمان زرین را، که همهمه نهفته بیداری جان ایرانیان، نرم نرمک آشکار میشود از دست مدهید! این تپش، تپش دل فرهنگ ایران است، آن را دریابید! این دم، دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید!

فریدون جنیدی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
میانگین امتیار کاربران: / 2
بسیار بدبسیار خوب 

اردشیر نکوکار نام یکی از شهریاران ساسانی است که  پس از برادر خود شاپور ذوالاکتاف و به شوند آنکه فرزند شاپور کودکی خرد بود و توان فرمانروایی نداشت, بر تخت شهریاری ایران نشست . اردشیر نزدیک به 10 سال بر ایران فرمان راند و در این ده سال آنچنان با ایرانیان مهربانی و نکوکاری نمود که از سوی ایرانیان پازنام (لقب) نکوکار گرفت . بر روی سکه‌های این پادشاه عبارت کَرپ کَرتار دیده می‌شود که به معنی نیکو کردار است.

 

فردوسی بزرگ استاد سخن خراسان , پادشاهی اردشیر نکوکار را چنین گزارش می دهد :

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر                بیاراست آن تخت شاپور پیر
کمر بست و ایرانیان را بخواند               بر پایه ی تخت زرین نشاند
چنین گفت کز دور چرخ بلند                 نخواهم که باشید کسی را گزند

اردشیر نکوکار

نمایی از تاجگذاری اردشیر نکوکار

 

اردشیر در سخنان نخستین خود به ایرانیان وعده آرامش همگانی می دهد :

جهان گر شود رام با کام من              ببینند تیزی و آرام من

و هرگز شهریاری را از آن خود نمی داند و دلیلش را نیز بیان می کند :

برادر جهان ویژه ما را سپرد             ازیرا که فرزند او بود خرد
فرستم روان ورا آفرین                        که از بدسگالان بشست او زمین
چو شاپور شاپور گردد بلند                    شود نزد او گاه و تاج ارجمند


و از پیمان خود با برادر (شاپور) سخن میراند:

سپارم بدو گاه و تاج و سپاه                    که پیمان چنین کرد شاپور شاه
من این تخت را پایکار وی ام                 همان از پدر یادگار وی ام

و ایرانیان را به داد و نیکی کردن فرا میخواند:

شما یکسره داد یاد آورید                بکوشید و آیین و داد آورید

گوشه ای از نیکوکاریهای اردشیر از زبان فردوسی :

چو ده سال گیتی همی داشت راست            بخورد و ببخشید چیزی که خواست
نجست از کسی باژ و ساو خراج               همی رایگان داشت آن گاه و تاج
مر او را نکوکار زان خواندند                  که هر کس تن آسان ازو ماندند

پس از بزرگ شدن شاپور فرزند شاپور ذوالاکتاف, عموی مهربانش بدون هیچ گونه قید و شرطی تاج و گاه را به او می سپارد .

چو شاپور گشت از در تاج و گاه       مر او را سپرد آن خجسته کلاه

و این چنین بود که اردشیر نکوکار با ده سال شاهنشاهی نیکوکارانه با وفاداری تمام تاج و گاه را به جانشین اصلی آن واگذار نمود که این کار وی به شدت از سوی ایرانیان پسندیده آمد و فردوسی بزرگ او را به خاطر نگاه داشتن پیمان خویش این چنین می ستاید :

نگشت آن دلاور ز پیمان خویش                به مردی نگه داشت سامان خویش

نگارنده : مهدی زیدآبادی نژاد (گروه نویسندگان مهرمیهن)

یاری نامه :

شاهنامه فردوسی

پیرنیا - تاریخ ایران باستان

  • بازدید: 2099
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گزاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست بزرگان ایران اردشیر نکوکار پادشاهی وفادار و مهربان
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

مُشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید

براش شناخت هر کس یا هر چیز بهتر است به خودش بنگریم تا گفته های دیگران

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • سرزمین های جدا شده از ایران در 200 سال گذشته
    باسلام,درودبروطن برستان عزیز,خدمتتون عارضم كه از زمان ایران قدیم تا حالهزاران سال گذشت,تمام امپراطوریها گسسته شذند و جز,ویونان ,رم,مصر و,,, همه تكه ای كوچك و باریك نمانده ولی ایران عزیز هنوز وسیع و مت... نمایش / پاسخ
    فرستنده : حج موسی
تبلیغات


Your SEO optimized title