میهن نما
میهن نما
گفتاورد

لوريس چکناواريان

من هيچ گاه خودم را از اقليت‌ها نمي‌دانم، هر کس تعريف ايران را بداند بايد قبول کند که هيچ کس اقليت نيست. نسل ما از کوروش بزرگ است و ايران هم اسم يک ملت نيست اسم يک سرزمين است. در تاريخ گاهي جنگ مي‌شود و سرحدات مرزها تغيير مي‌کند اما قرار نيست هويت ما از بين برود، ايران هميشه کشور من بوده است.

لوريس چکناواريان

کاربردی
پیشنهاد ویژه

تسلیت پس از سه روز تجدید مصیبت و تهنیت بعد از سه روز دلیل بر محبت است .

از ماندن در زندان دوستان و دشمنانم را شناختم.

خوشبخت ترین فرد کسی است که در روزگار آسایش و راحتی، خدا را شکرگذار و هنگام بدبختی، شکیبایی را شعار خود قرار دهد.

هر آواز مسرت بخش یا تاثر خیز موسیقی است و باقی آوازها دردسر و مصسیت است.

ما باید از پیشینیان پیروی کنیم و برای آیندگان درس عبرت باشیم.

دوست حقیقی آنست که در پریشان حالی و درماندگی دستگیر انسان باشد.

نیکیهایتان بدیگران را همواره فراموش کنید و در ایفای بوعد وفادار باشید.

هیچ پدری عیب دیگران را در فرزندان خود نمی بیند.

نام کیمیا و عنقا و سخاوت را با گوش میشنویم ولی آنها را به چشم نمی بینیم.

نشانه خوشبختی چهارچیز است : تندرستی ، هوش و استعداد ، حافظه خوب ، انجام خواسته و آرزوی انسان بموقع خود .

اگر روزگار به تو روی خوش نشان دهد از بخشش کوتاهی مکن زیرا از دارایی تو کم نمی شود و اگر با تو سازگار نشد در آن وقت نیز خرج کن زیرا ثروت پایدار نخواهد ماند .

.........................................

برمکیان - محمد عبدالرزاق کانپوری

گردآوری : جواد نورمندی پور (گروه پژوهندگان مهرمیهن)

  • بازدید: 87
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست سخنان بزرگان سخنانی از یحیی برمکی


Your SEO optimized title