گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

آب به هاون کوفتن

کار بیهوده کردن

پیشنهاد
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
پیام های کاربران
  • گریه کردن رضا شاه
    واقعا جای بسی تاسف است مدح شخصیتی که با دستان استعمار و مشت اهنین و فریب های بزک کرده جای بد را با بد تر پر کرد . فقط مطالعه خاطرات و توضیحات سفرا و مقامات انگلستان برای قضاوت در مورد این فرد کافیست. ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : شایان
تبلیغات


Your SEO optimized title