هموند مهرمیهن شوید

برای پیوستن به کاربران ما خانه های زیر را پر کنید

:

با هموندی در مهرمیهن تازه ترین جُستارها (هر ماه یک بار) برای شما فرستاده می شود.

شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

احتیاط شرط عقل است

خردمند در هر کاری احتیاط می کند

پیشنهاد
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
پیام های کاربران
  • تیره و نژاد لرها
    ، لرها با شاهنامه آمیختگی بسیاری دارند کمتر لری است که حداقل یک بیت از شاهنامه را به ویر نداشته باشد . لرها موقعی که خوشحالند رزم رستم و کاموس کشانی و دوازده رخ را میخوانند وقتی گرفتارند نبرد کوه هماو... نمایش / پاسخ
    فرستنده : بویراحمد ک
گاهشمار
 
شنبه
1395
اردیبهشت
11
 
تبلیغات


Your SEO optimized title