میهن نما
میهن نما
گفتاورد

باباطاهر

افسوس که ما عاقبت اندیش نه‌ایم
داریم لباس فقر و درویش نه‌ایم
این کبر و منی جمله از آنست که ما
قانع به نصیب و قسمت خویش نه‌ایم

باباطاهر

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
میانگین امتیار کاربران: / 0
بسیار بدبسیار خوب 

فارغ از هجوم بساز و بفروش‌ها که هر از گاهي خانه‌اي تاريخي را شالوده برج يا پاساژي، مي‌کند؛ اين روزها شايد رايج‌ترين معضل خانه‌ها و بافت‌هاي تاريخي متروک، بدل شدن به خانه آخرت معتادان است. اتفاقي نامبارک که بي‌توجهي متوليان ميراث فرهنگي، شهري و دستگاه انتظامي آنرا تشديد کرده است.

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه ميراث فرهنگي ـ درحال حاضر فرسودگي كالبدي برخي اماكن و بافت‌هاي تاريخي عاملي براي تجمع معتادان و بزهكاران شده است. معضلي كه غالبا به تخريب و نابودي كامل بنا انجاميده چنانکه بارها اتفاق افتاده اهالي محل براي جلوگيري از حضور و مزاحمت هاي اين دسته از افراد شبانه با بيل و كلنگ به جان بناهاي تاريخي افتاده اند. اين درحالي است كه هنوز هيچ ارگان و نهادي از جمله ميراث فرهنگي به تعريف مناسبي در حفظ و احياي اماكن تاريخي نرسيده است.
سعيد محمدي نهاوندي كارشناس معماري و مرمت شهري در اينباره به CHN گفت: بافت هاي تاريخي و فرسوده نيازمند ياري تمامي ارگان هاي اجرايي كشور هستند. در حال حاضر فرسايش برخي مناطق به گونه اي است كه مكاني براي تجمع افراد معتاد را فراهم كرده است.
وي افزود: درحال حاضر اماكني كه در معرض هجوم افراد معتاد قرار گرفته است در بافت هايي واقع شده كه از لحاظ موقعيت اجتماعي و قيمت در سطح پاييني قرار داشته و همين عامل حضور اين دسته از افراد را پررنگ مي كند. موضوعي كه نيروي انتظامي و سازمان قضايي كه بحث امنيتي را پيگيري مي‌كنند بايد بهتر و بيشتر روي آن متمركز شوند. چراكه عدم رسيدگي به موقع، شرايطي را فراهم خواهد كرد تا ساکنان محله براي خلاص شدن از حضور اين افراد، دست به تخريب بناها بزنند.
اين کارشناس معماري شهري با تاكيد بر بازگرداندن هويت منطقه به خبرنگار ما گفت: تازمانيكه بافت هاي تاريخي هويت واقعي خود را پيدا نكند بازسازي و نوسازي هيچ دردي را دوا نخواهد كرد. هويت از دست رفته در قالب خشت خشت بناي تاريخي است كه بايد دوباره مرمت شود و احياء آنها بايد به فراخور نياز مردم صورت بگيرد.
نهاوندي با بيان اينكه ابزار اجرايي اين کار بايد به بخش خصوص واگذار شود ادامه داد: عموم کشورهاي دنيا به يک تعريف واحد رسيده‌اند، به طوري كه متوليان دولتي تنها بسته مديريتي و نظارتي را به عهده دارند و كارهاي اجرايي را به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري واگذار مي كنند. چرا كه متولي ميراث فرهنگي با محدود بودن ابزار و سرمايه هيچگاه توان اجرا در مقياس وسيع را ندارد.
اين مدرس دانشگاه معتقد است: درصورتي كه ابزار در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد با افزايش توان مديريتي رسيدگي و مرمت بيش ازپيش خواهد بود و همين امر قابليتي براي ايجاد جاذبه گردشگري مي‌شود.

نوع نگاه مردم؛ نجات يا تخريب
درحاليكه وجود هر نوع بزهكاري در بناهاي تاريخي تنها به دليل فرسودگي كالبدي نيست چرا كه اين امر نه تنها به كوتاهي متوليان ميراث فرهنگي مي انجامد نشان از عدم مديريت شهري، بهزيستي و ارگان هاي مددكاري و نيروي انتظامي را شامل مي‌شود. معضلي كه مردم را به بي تفاوتي در برابر آثار و امكان تاريخي سوق دهد.
نهاونديان در اين خصوص گفت: موضوع ازدست ندادن هويتي كه از گذشتگان به ما رسيده و قابل احياء است بستگي به نوع نگاهي است كه مي تواند نجات دهنده يا تخريب كننده باشد.
وي ادامه داد: ناآگاهي شرايطي را بوجود آورده كه نمي دانيم اين بناها تا چه حد ارزشمند و چقدر مي تواند ارزش بوجود آورد. در نتيجه جلوه‌هاي زشت بر معماري زيباي بنا فائق آمده و باعث خواهد شد ارزش افزوده و گردش مالي كه با احيا به دنبال خواهد داشت، ناديده گرفته شود.

  • بازدید: 1901
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گزاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست ایران امروز هويت که از بافت برود؛ خانه تاريخي، لانه معتادان مي‌شود
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

پایان شب سیَه سپید است

پس از هر سختی و گرفتاری آسانی و رهایی است

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • تیره و نژاد لرها
    بابت مطااب قشنگتون و یه گلایه از نیاوردن اسم ((نهاوند)) که یکی از قدیمی ترین و پرقدمتترین مناطق لرنشینه، فیروزان یکی از سرداران غیور یزدگرد ساسانی بود که با لشگری به سمت اعراب حمله برد و اونو شکست داد حتی در زمان حمله اعراب این لرهای نهاوند بودن که با رستم فرخزاد متحد شدن و دوش به دوشش در سعده وقاص که به گویش نهاوندیا سیه القاص گفته میشه با سعد ابن وقاص جنگیدن اما متاسفانه در روز چهارم بدلیل طوفان شن و اضافه شدن قشون اعراب شکست خوردن و کمر رستم رو به خاک زدن، در گیان که به زبون ما گیو گفته میشه ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : ARYAN THE PARS
تبلیغات


Your SEO optimized title