میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هوشنگ طالع

ما امروز بايد به اين نتيجه برسيم كه تنها دوست ملت ايران در سرتاسر اين جهان، ملت ايران است يعني ما نه دوست هميشگي داريم، نه دشمن هميشگي. بسته به حركاتي كه مي كنيم و بسته به منافع ملي ما در آن زمان، اينها مي توانند تغيير كنند. چيزي را بايد بدانيم كه تنها ياور ما ملت ايران است. حالابايد راه هايي در پيش بگيريم كه با اين ملت در آشتي كامل و صلح و صفاي كامل به سر ببريم. هويت ملي خود را بازيابي كنيم. اين عاملي است كه اين ملت را تا امروز نگه داشته است.

دکتر هوشنگ طالع

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
ایران امروز دیدی نو بر علم تاریخ
میانگین امتیار کاربران: / 1
بسیار بدبسیار خوب 

هوشنگ طالع

بیشتر مردم درس تاریخ را شرح وقایع گذشته می دانند با این برداشت تاریخ به صورت درسی زاید و حدیثی بر مردگان جلوه گر می شود . گاه نیز به طعنه نیز می گویند تاریخ مربوط به گذشته هاست . بهتر است از مسائل امروز سخن بگوییم .
تاریخ تنها شرح حوادث گذشته نیست بلکه تاریخ علمی است برای توجیه هستی ها و رویدادهای امروز در راستای شناخت سیمای مطلوب جهان فردا ...

درست است که در بررسی های تاریخی سر و کارمان با گذشته است اما این بدان منظور نیست که گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسیم . پیجویی درابره علل موجودیت های کنونی گاه ما را به زمانهای نزدیک و گاه به زمانهای بسیار دور می کشاند . فرایند همین بررسی هاست که استعدادهای یک ملت را برای حرکت به سوی آینده نشان داده و تاثیر هندادهای گوناگون فکری را بر پیکره ی ملت ها آشکار می کند . سرانجام همین بررسی هاست که خمیر مایه هایی را که در آینده قابل به کارگیری خواهند بود به ما می نمایاند .
باید بدانیم که علم تاریخ و بررسی های تاریخیست که اراده ملت ها را در آینده آنها موثر می سازد درحقیقت :
واقعیت های جهان فردا در قالب استعدادهای جامعه امروز وجود دارد .
مردم می توانند با توجه به استعداد های موجود به پرورش جنبه های ویژه ای از آن پرداخته و جامعه را به سوی گزینه ای که استعداد آن را دارد به حرکت در آورند .
علم تاریخ به معنای نوین آن علمی است که استعدادهای یک ملت را که واقعیت های جهان فردا خواهند بود به ما می شناساند .
گفته شد که مردم می توانند از میان استعداد های جامعه جنبه ویژه ای از آن را توان بخشند این سخن بدان معنا نیست که اجتماع می تواند هر تحولی را که دلخواه اوست از قوه به فعل در آورد . بلکه جامعه تنها توان پیاده کردن برنامه هایی را دارد که موجبات آن در نهاد جامعه وجود داشته باشد .
در این برداشت از مساله جامعه چنان شخصیتی است که می تواند استعدادی را بر استعداد دیگری ترجیح داده و در این فرایند به آینده شکل ویژه ای ببخشد . عامل گزینش نیز خود از پدیده ها و نهادهای اجتماعی است اما اثر آن معطوف به آینده است . به گفته ی دیگر اثری که گذشته و حال بر آینده می گذارند موجب پدید آمدن نیرویی می گردد که کشش آن بر زمان حال احساس می شود .
هنگامی که ساختمانی برپاست می توان تاریخ ساخت . آن را در قالب شرحی از حوادث گذشته بررسی کرد یعنی :
می توان مشخص کرد که پی ساختمان در چه زمانی کنده شده , چه زمانی دیوارهای آن را ساخته اند و چه زمانی درهای ن را نصب کرده اند و اما ساختمانی که هنوز ساخته نشده است با کشش خود برنامه کار را نشان می دهد در اصطلاح می گویند ساختمان به این تعداد آجر , به این تعداد در و ... نیاز دارد .
گذشته ها تنها امروز را نساخته اند بلکه فردا را نیز خواهند ساخت . تاریخ به ما نشان می دهد که با چه استعدادی امروز پدید آمده و با استعداد های موجود چگونه فردایی پدید خواهد آمد . سرانجام تاریخ به ما می نماید که کدام یک از حرکت هایی که امروز وجود دارد ناشی از کشش جهان فرداست .
خواسته های یک ملت عبارت است از : کشش هایی که جهان فردای آن ملت بر مردم امروز تحمیل می کند . تحمیلی دلپذیر که امروز با هزاران وسیله موجبات آن را فراهم می سازیم .

  • بازدید: 1329
 

دیدگاه ها 

 
0 #1 علی تبریزی 25 شهریور 1392 ساعت 08:40
درود. متن و مطلب برگزیده بسیار دانشورانه و نیکو و مفیدی بود. بهره های آموزشی بسیار از ان توان گرفت. پاینده ایران.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گذاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

همانگونه که نمی توان گردو را بر روی یک گنبد نگه داشت انسان نااهل را هم که نمی خواهد گام در راه راست نهد، نمیتوان تربیت کرد.

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
  • آیا کورش همان فریدون شاهنامه است ؟
    به جای اینکهبه دنبال اسامی فکو فامیل کوروش بگردیم باید به دنبال هدف اصلی کوروش باشیم ایرانی اباد سربلند و سرفراز و مهم تر انسانیت که کوروش به دنبال ان بوددرود بر یگانه شاهنشاه ایران زمین کوروش کبیر وه... نمایش / پاسخ
    فرستنده : اهورا
تبلیغات


Your SEO optimized title