پرسش های فرستاده شده از سوی فرزند ایران

0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 شهریور 1398 در تیره های ایرانی
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 2 خرداد 1398 در زبان و گویش
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 21, 1397 در کیش و دین
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 14, 1396 در گذشته ی ایران
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 25, 1396 در فرهنگ ایران زمین
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 23, 1396 در سرزمین ایران
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+3 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 28, 1396 در کیش و دین
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 14, 1396 در زبان و گویش
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
4 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 10, 1395 در ایران امروز
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 13, 1395 در گذشته ی ایران
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+3 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 13, 1395 در ایران امروز
+1 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 4, 1395 در بزرگان ایران

410 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

231 دیدگاه

83 کاربر
...