کارواژه

+1 تراز
0 پاسخ 128 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 232 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 222 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ 81 بازدید
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

410 پرسش / گفتمان

427 پاسخ

233 دیدگاه

84 کاربر

...