پسوند یه

+2 تراز
0 پاسخ 79 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

409 پرسش / گفتمان

426 پاسخ

233 دیدگاه

84 کاربر

...