واژه

+1 تراز
0 پاسخ 653 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 444 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 75 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 97 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 23, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ 83 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (234 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ 158 بازدید

409 پرسش / گفتمان

426 پاسخ

233 دیدگاه

84 کاربر

...