ضمیر

+1 تراز
2 پاسخ 630 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)

410 پرسش / گفتمان

427 پاسخ

236 دیدگاه

84 کاربر

...