سهمان

+1 تراز
0 پاسخ 159 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 148 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 79 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ 57 بازدید
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

410 پرسش / گفتمان

427 پاسخ

233 دیدگاه

84 کاربر

...