پربازدیدترین گفتمانها

+2 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 27, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 15, 1396 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی مهرنوش
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+3 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 11, 1395 در شاهنامه از سوی ارش
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 19, 1397 در شاهنامه از سوی حسن (18 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فاطمه السادات رضوی نسب
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 16, 1396 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی بی نام
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 9, 1397 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 9, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 8, 1396 در شاهنامه از سوی علي
+1 تراز
2 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 12 تیر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 شهریور 1398 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)

404 پرسش / گفتمان

409 پاسخ

230 دیدگاه

82 کاربر
...