گفتمان های تازه

0 تراز
3 پاسخ
پاسخ داده شده 24 فروردین 1398 در کیش و دین از سوی شهریار آریابد
0 تراز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 20 فروردین 1398 در گذشته ی ایران از سوی شهریار آریابد
+1 تراز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 20 فروردین 1398 در سرزمین ایران از سوی ماه نوش
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 19 اسفند 1397 در ایران امروز از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
4 پاسخ
...