آیا نخستین مردمانی که اسپ را به جهان پیشکش کردند ایرانیان بودند؟

0 تراز
105 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)

درود

 آیا نخستین  مردمانی که اسپ را به جهان پیشکش کردند ایرانیان بودند؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 25, 1395 از سوی فرزند ایران (2,067 تراز)
درود بر شما

آن چیزی که روشن است ، مهرورزی فراوان ایرانیان باستان به این جاندار بوده است چنانکه بر در داده های تاریخی فراوانی آمده است که ایرانیان نخستین کسان بوده اند که اسب را بکار بسته اند . از نشانه های این پیشگامی ایرانیان می توان به نکته های زیر نشانه زد :

*چیره دستی و مهارت بسیار در سوارکاری

*پرورش اسب ها به بهترین گونه

*نام گذاری فرزندان خود با نام های اسب (ارجاسپ و گشتاسپ و طهماسب و ...)

*برتری اسب های ایرانی در برابر اسب های دیگر سرزمین ها

نشانه های فراوان دیگری را نیز می توان نام برد که این ها همه نشانه ی پیشگامی ما در پرورش و پیشکش اسب بجهانیان بوده است .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 674 بازدید
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فاطمه السادات رضوی نسب
0 تراز
1 پاسخ 970 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...