نامهای بیگانه

0 تراز
63 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
آیا نام خود یا نام شهر یا روستایتان بیگانه و نا ایرانی است؟ آن را پارسی (ایرانی) بکنید.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 24, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

برخی از استان های ایران نیز نام های بیگانه دارند که در گذشته نام های پارسی داشته اند. برخی از خیابان ها و ... که نام های بیگانه دارند، در گذشته با نام های ایرانی نام گذاری شده اند.بسیار نیک  است که نام هایی که در گذشته از آن ها بهره می بردند را به کار ببریم.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 102 بازدید
+2 تراز
1 پاسخ 127 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...