نامهای بیگانه

0 تراز
57 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
آیا نام خود یا نام شهر یا روستایتان بیگانه و نا ایرانی است؟ آن را پارسی (ایرانی) بکنید.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 24, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

برخی از استان های ایران نیز نام های بیگانه دارند که در گذشته نام های پارسی داشته اند. برخی از خیابان ها و ... که نام های بیگانه دارند، در گذشته با نام های ایرانی نام گذاری شده اند.بسیار نیک  است که نام هایی که در گذشته از آن ها بهره می بردند را به کار ببریم.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 16, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,062 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
...