جنگ ایران و اعراب

0 تراز
139 بازدید
آغاز گفتمان دی 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
درود

بنده  هر چقدر  به این موضوع فکر میکنم اصلا قانع  نمیشم  که ارتش ایران از اعراب شکست بخورن

از روی تعصب عرض نمیکنم

منتهی  خیلی ساده لوحانه است

ایا احتمال اینکه در ایران جنگی داخلی شکل گرفته باشد  هست؟جنگ بر سر قدرت ؟

و از این اوضاع اعراب سو استفاده کرده باشن

اگر توضیحی هم در باره واژه تازی    در شاهنامه بفرمایید ممنون میشم    چون ما یک شهر هم به نام توز در ایران داشتیم

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده دی 6, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

درود بر شما

همانگونه که خود شما نیز فرموده اید ، در هنگامه ی پایانی فرمانروایی ساسانی نابسامانی و درگیری های درونی در میان بزرگان این دودمان بسیار بالا گرفته بود و هر کسی در پی بدست آوردن تاج و تخت بود و کار بجایی رسیده بود که بانوان را بپادشاهی بر می گزیدند . پیامد چنین روندی آشکار است و تازیان درست در هنگامی به ایران تاختند که دستگاه فرمانروایی ایران بسیار نابسامان و در هم ریخته بود . سرگذشت یزدگرد سوم در روزهای پایان زندگی اش نشان می دهد که ایرانیان دیگر دل خوشی از پادشاهان ساسانی نداشتند و خواهان یک دگرگونی بودند .

آشفتگی و نابسامانی در دستگاه ساسانی با روی کارآمدن خسروپرویز آغاز شد و کردارهای ناپسند این پادشاه خودکامه کار را به جایی رسانید که دیگر ایرانیان ( توده ی مردمی ایران ) از دستگاه ساسانی بیزاری جستند و برای آن دل نسوزاندند . کشته شدن خسروپرویز بدست فرزند خودش نیز نشانی دیگر از درگیریهای درونی این دستگاه فرمانروایی است .

پیشنهاد می شود پایان کار ساسانیان در شاهنامه را به ژرفی بخوانید و ببینید که چه آشفتگی بزرگی گریبان گیر این دودمان شده است و هر کسی از هر کجا می آمده و بر تخت پادشاهی می نشسته است و پس از چندی از سوی درباریان کشته می شده است .

در گیر و دار جنگ با تازیان، سپاه ایران اگرچه دارای سربازانی بیشتر و جنگ افزارهای پیشرفته تری بود اما دلگرمی و انگیزه ی خوبی نداشت  بنابراین تازیان توانستند با جنگ هایی پی در پی ، سپاه ساسانی را در هم شکنند .

....................................................

واژه ی تازی در شاهنامه به معنی تازنده است و هنگامی که از اسب تازی یاد می شود ، نگرش >اسب تندرو و تازنده است .

گروهی بر این باورند که از آن روی به عرب ها ، تازیان گفتند که با شتاب بسیار اسب تاختند و به سرزمین های ایرانی درآمدند و مردمان هرکجا آنها را می دیدند ، می گفتند تازیان آمدند .

گروهی دیگر واژه ی تازی را برگرفته از واژه ی "طاعی" عربی می دانند که پاژنام (لقب ) گروهی از تیره های عربی بوده است .

بهر روی هر چه هست این واژه هم تراز با واژه ی "عرب" در نوشتارهای پارسی پس از اسلام فراوان بکار رفته است و معنی بدی هم ندارد . درست مانند واژه ی عجم که از سوی عرب ها به مردمان دیگر ( غیر عرب ) گفته شده است..

دارای دیدگاه دی 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
استاد فریدون جنیدی، خود گفتند که واژه‌ی عجم به چمار سبک‌مغز است!
اربان ما را عجم نامیدند،
یونانیان ما را بربر نامیدند،
ا...
0 تراز
پاسخ داده شده دی 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
نبیگ(کتاب) دو قرن سکوت، برای دانستن بسیار نیک است.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 226 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 103 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...