آوردن ولی و اما اندر آغاز سهمان پس از نهاد نادرست است

+1 تراز
106 بازدید
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
من اما بدانان پروا نکردم (بژ من بدانان پروا نکردم)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 24, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
بتازگی در پایگاه های آگاهی رسانی (خبری) و رسانه های دیداری آگاهی رسانی می بینیم که این گونه گفتار کاربرد بسیار پیدا کرده است .

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 149 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 50 بازدید
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 143 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...