آیا کتابی هست که برابر پارسی واژگان تازی را مانند واژه نامه ها نوشته باشد؟

+2 تراز
148 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
درود بر شما

      آیا کتابی هست که برابر پارسی واژگان تازی را مانند واژه نامه ها نوشته باشد؟

      من بسیار شیفته زبان پارسی هستم اما برابر پارسی واژگان بیگانه را نمی توانم بیابم. از این رو به تارنما های گوناگون می روم و برابر پارسی واژگان تازی را می یابم ولی هر گاه می خواهم به دوستان یا خویشاوندان خود کتابی را معرفی کنم یا این که خودم بتوانم برابر پارسی واژگان تازی بیش تری را بیاموزم، دچار مشکل شده ام. خواهشمندم مرا راهنمایی کنید.

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 16, 1395 از سوی بی نام
درود بر شما

پیوند زیر می تواند بسیار به کار شما آید :

http://www.mehremihan.ir/language-and-dialect/284-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.html

همچنین می توانید با رفتن به پیوند زیر کتابی ارزشمند در این زمینه را در 2188رویه دریافت نمایید .

http://bookiha.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C/

 در همین زمینه می توانید از تارنمای :

beparsi.com

بهره ببرید که با نوشتن واژه ی بیگانه پارسی آنرا به شما نمایش می دهد..
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 18, 1395 از سوی بی نام
اندر پایگاه پارسی انجمن نسکی (ganjvâža) را نهاده ام. و اکنون نیز نویسان نسکی 27000 واژ ه ای ام که به واج ت رسیده ام. آن را نیز اگر خدا بخواهد اندر پارسی انجمن خواهم نهاد. کوشیده ام از زبانهای کهن ایرانی و همچنین واژه های فراموشیدۀ پارسی برابر بیگانه واژگان را بیابم. اندر این نسک گونۀ درست واژه های نادرست پارسی را نیز آورده ام.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
4 پاسخ 220 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...