آیا ان اندر همه‌ی واژه‌ها آمدن میتواند؟

+1 تراز
107 بازدید
آغاز گفتمان آذر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
آیا ان اندر درختان، اندر واژه‌های بیجان نیز آمدن میتواند؟

برای نمونه :

نسکان

ابزاران

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 13, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
اگر نشانگان الفنج اندر زبانان اوستاییک و باستان پارسیک  را بجویید "ها" را نخواهید یافتن. تنها نشانۀ الفنج اندر اکنونیک زبان ما "ان" است. ندانم نخستین کَرَت (بار) چه کس-ی این هَند (قاعده) جاندار و بیجان را برای ها و ان سازانده است؟
دارای دیدگاه آذر 17, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
اندر کردیک سُرانی همه‌ی واژه‌ها را با ان میاَلفنجند.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 1, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 3, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,029 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
...