بررسی واژه های "نگر" پارسی و "نظر" عربی

+2 تراز
63 بازدید
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)

در برخی از پژوهش ها آمده است که واژه ی "نظر" عربی معرب واژه ی "نگر " پارسی است . در جستار زیر ریشه ی این واژگان بررسی و برآیند آن آورده شده است :

http://s8.picofile.com/d/8273870518/72db5825-2cd9-4fba-a8ae-3dba8d8f259e/negar_nazar.pdf

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+3 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
...