فرهنگ زبان پارسی سره از محسن پاکروان

+1 تراز
438 بازدید
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
ویراست در مهر 7, 1397 از سوی ВОСПУҲР
آیا به نگر شما همۀ برابرها ی پارسیک این واژه نامه درست است؟
اگر این نسک اندر دسترس شماست، واژگان این نسک را با هم بررسی خواهیم کردن.
چند برابر نادرست
گاسوییک، گاهویی = کلاسیک ؟
اینیا = اما (اندر میانیک پارسیک enyâ به مانیک اگرنه و افزون بر است نه اما )
بالستان = فلات (اندر میانیک پارسیک بالینگاه = صفه است شاید بتوان بالستان را به جای فلات به کار بردن تا نگر شما چه باشد)
سوهش (یا snaheš) = دریافت (برابر با احساس است نه درک یا دریافت)

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده مهر 7, 1397 از سوی داریوش میهنخواه
درود بر شما

چند سالی هست که نسکی( کتابی) بنام پارسی بگوییم تازی نگوییم نوشته حمید رمضانی به چاپ رسیده که برابر پارسی واژه های تازی را در خود دارد. دوستاران زبان و فرهنگ پارسی می توانند این نسک را از انتشارات طهوری در جلوی دانشگاه خریداری نمایند.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (740 تراز)
...