نسکشناسی پارسیک سره

+1 تراز
107 بازدید
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
اگر نسکان-ی به پارسیک سره یا اندربارۀ پارسیک سره میشناسید بنویسید

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آبان 2, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
کتاب " شاهنامه " منثوراز بانو میترا مهرآبادی دارای نوشتاری سره و شیرین است.
0 تراز
پاسخ داده شده آبان 3, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
چند نسک هست. پن اندر آینده کانالی(؟) خواهم ساختن ا اندر آن، چند نسک برای آموزش پارسیک سره را خواهم نهادن.
افزون بر آن، دوستی را دارم که چند نسک اندر این باره دارد. از او نیز خواهم پرسیدن ا شما را پاسخ خواهم گفتن.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر



...