پالایش نژاد eugenics

+1 تراز
79 بازدید
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
نژادپرستی (نگاهبانی از نژاد خویشتن)
تبعیض نژادی (ستم به دیگر نژادان)
شاید اگر نژادپرست بودیم اکنون نیاز-ی به عمل کردن دماغانمان نبود.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 19 اسفند 1397 از سوی بی نام
درود

 ارزش داشته هایمان را بدانیم ، پیش از آنکه آنها را از دست بدهیم ، هر نژادی به فراخور سرزمین و ویژگی های آب و هوایی ، ریخت ویژه پیدا کرده  که برای سازگاری  با آن بوم زیست بوده است ، برای نمونه : زردپوستان ، گونه ای تکیده و چشمانی ریز و بادامی دارند تا دربرابر  تابش تند خورشید تاب آوری داشته باشند ، اینها همه در جای خود زیبایی است پس نکوشیم مانند  دیگران شویم ، آریایی با همه ی ویژگی هایش و در گستره سرزمینی زیبا و پر از نهشته های دانشی و هنری و درونزاست.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 5, 1395 در تیره های ایرانی از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 11, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
...