اندربارۀ «انجمن پالایش زبان پارسی» ضیاالدین هاجری چه میدانید؟

+1 تراز
78 بازدید
آغاز گفتمان مهر 25, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده مهر 26, 1395 از سوی فرزند ایران (2,029 تراز)
هرچندگاهی جستارهایی از ایشان را می خوانم . بهتر است کمی بیشتر پیرامون آرمان های آن انجمن بنگارید تا خوانندگان و خواهندگان بتوانند بهتر و آسانتر با نوشتارهای ایشان آشنا شوند .

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
...