واژه نامۀ دساتیر

+1 تراز
74 بازدید
آغاز گفتمان مهر 6, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
آیا توان واژگان دساتیر را اندر پارسیک نو به کار بردن؟ پاسخ من نه است. برای آگاهی از این زبان سخنان استاد پورداود را اندر سراغاز واژه نامۀ دهخدا بخوانید.
باربرداری واژه نامه
http://document.li/rI3e

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده مهر 7, 1395 از سوی فرزند ایران (2,017 تراز)
درود بر شما

روشن است که بیشتر واژگان دساتیر ناشناخته اند اما من واژگان فراوانی اندر آن دیده ام که ریشه در زبان های ایرانی دارند و بنابراین نمی توان آن را یک واژه نامه ی جداگانه و خودساخته خواند و پذیرفتن اینکه واژگان آن همگی از زبان های ایرانی بیگانه باشند ، دشوار است .

به هر روی می توان واژگان زیبا و خوش معنی آن را برون کشید و بکار بست بویژه برای نام گذاری روی کسان و جایگاه ها و فروشگاه ها و ...

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 7 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی AmKh
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,017 تراز)
...