طلوع و غروب رضاشاه در دو بیت شعر

0 تراز
215 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 24, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (146 تراز)

سلام

مشغول خوندن کتاب گاهشماری ایرانی بودم که این قسمت کتاب نظرم رو بخودش جلب کرد .

فریدون توللی شاعر معروف طلوع و غروب رضاشاه را در این دو بیتی خلاصه کرده است :

شر بودی و رفته رفته شیرت کردند

با دست سفیر بر سریرت کردند

ملکت بگرفتند و اسیرت کردند

کشتند و شهنشاه کبیرت کردند


.......

گاهشماری ایرانی - احمد بیرشک

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ 22 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...