گرده برداری از دو واژه

0 تراز
83 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 23, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,531 تراز)
این دو واژه گرده برداری شده نباید به کار روند. بکوشیم برابر درست انها را اندر جای درست خویش به کار بریم
تجربه کردن : چشیدن، داشتن، از سر گذراندن، آشنا شدن، حس کردن، دچار شدن
به عنوان : به جای، در ردیف، به طور، برای، در مقام, همچون

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+3 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 3, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)
...