آیا اسپ های پارتی،همان اسپ های ترکمن است و اسپ های پارسیگ،همان اسپ های اربیک اند؟

0 تراز
208 بازدید
آغاز گفتمان تیر 19, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود ، آیا اسپ های پارتی، همان اسپ های ترکمن است و اسپ های پارتیگ، همان اسپ های اربیک اند؟

با دیدن فرتوری این پرسش برایم پدید آمد.خودتان نیز می دانی؛ که اسپ های ایرانی از برترین اسپ ها هستند.اما اکنون چنین چیزی نمی بینیم.پس اسپ های ایرانی با آن همه برتری چه شدند؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 19, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

اسب های ایران هم اکنون نیز در ایران زمین بزندگی خود ادامه می دهند و امروزه اسب هایی که با نام اسب عرب ایران یا اسب ترکمن ایران می بینیم همان اسب های ایرانی نژاد اند که بدین نام ها خوانده می شوند . ایران زمین خاستگاه بهترین و پرورش یافته ترین اسب ها بوده است و از اسب های ایرانی برای زایندگی در کشورهای دیگر بسیار برده شده است .
دارای دیدگاه تیر 19, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
به راستی اگر این جستار ها را به مردمان کشور ایران و جهان بنمایانیم، مارا تندرو خواهند خاند.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...